Trimipramiini

S -Trimip KL 3266

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Trimipramiinihoidon seuranta.
Trimipramiini on trisyklinen masennuslääke. Sillä on lisäksi kohtalainen antikolinerginen ja sedatiivinen vaikutus.
Suun kautta annetun trimipramiinin biologinen hyötyosuus vaihtelee 18-63 %:n välillä. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan noin 2 tunnissa. Trimipramiinin jakautumistilavuus on keskimäärin 31 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 95 %:sti. Trimipramiinin metaboliitti nortrimipramiini on farmakologisesti aktiivinen. Trimipramiinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika vaihtelee välillä 7-30 tuntia (keskimäärin 24 tuntia). Iän myötä ja yliannostustiloissa puoliintumisaika voi pidetä.
Eräät muut masennuslääkkeet (fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini, venlafaksiini) saattavat lisätä trimipramiininpitoisuuksia. Huomioitava: Vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Terapeuttinen alue 510-1020 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 2040 nmol/l

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 02.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024