Tromboplastiiniaika

P -TT-INR          KL 4520
P -TT          KL 1731

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Peroraalisen antikoagulanttihoidon seuranta (INR).
Menetelmää käytetään myös tutkittaessa hyytymishäiriöön liittyvää vuotoriskiä (esim. DIK:n ja maksasairauksien yhteydessä) sekä preoperatiivisessa tarkistuksessa.

Näyteastia

Na-sitraattiputki (Sodium Citrate 3,2 %, 0,109 M). 2,7 ml tai 1,8 ml.

Näyte

Plasma: Laskimoverta hyytymisnäytteille tarkoitettuun Na-sitraattiputkeen: 9 osaa laskimoverta ja 1 osa 0,11 tai 0,13 mol/l Na-sitraattia. Käytettäessä Becton Dickinsonin putkea, verta otetaan vähintään merkkiviivaan asti. Tuoreet putket täyttyvät usein hieman viivan yli, enintään korkin alareunaan asti. Tällöin laimennussuhde antikoagulantin kanssa on oikea.

Näyte otetaan mahdollisimman atraumaattisesti käyttäen lyhytaikaista staasia. Plasma erotellaan setrifugoimalla 2000 x g, 15 min ja siirretään puhtaaseen putkeen.

Kokoveri: mikäli näyte voidaan toimittaa laboratorioon 24 tunnin sisällä, voidaan sitraattiveriputki toimittaa sentrifugoimatta kokoverenä.

Säilytys ja lähetys

Plasma: Säilytys 2 vrk huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. Plasman pitempiaikainen säilytys pakastettuna (ei jääkaappisäilytystä) ja lähetys pakastettuna.
Kokoveri: 24 tuntia huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. Ei jääkaappisäilytystä.

Menetelmä

Medirox Owren´s PT (Owren -periaate)

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Viitearvot

P -TT-INR
INR 2.0-3.0    Laskimotromboosin tai embolian ehkäisy tai hoito, sekä mekaaninen aorttatekoläppä
INR 2.5-3.5    Mekaaninen mitraaliläppä
INR 0.9-1.2    Normaaliväestön viiteväli

Mekaanisten tekoläppien yhteydessä tarvitaan pysyvä antikoagulaatiohoito. Yleensä INR pidetään mitraaliläppäpotilaalla tasolla 2.5-3.5 ja aorttatekoläppäpotilaalla tasolla 2.0-3.0. Potilaan yksilöllisten vaaratekijöiden mukaan tavoitetaso voi olla hieman korkeampi.

P -TT
70-130 %       Normaali

Tulkinta

Menetelmä mittaa maksaperäisten, K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden (II, VII ja X) aktiivisuutta. Varfariinihoidon aloittamisen jälkeen luotettava tulos ja hoitovaste on saatavissa vasta noin viikon kuluttua hyytymistekijöiden pitkän puoliintumisajan vuoksi. Testi ei ole herkkä hepariinihoidolle. Lupus-antikoagulantti (fosfolipidivasta-aineet) ei yleensä vaikuta tulokseen. Salisylaatit, amiodaroni, fenytoiini, fenyylibutatsoni, klofibraatti, simetidiini, kinidiini, anaboliset steroidit, provastatiini, siprofloksasiini ja disopyramidi sekä eräät muut lääkkeet potentoivat peroraalisten antikoagulanttien vaikutusta. Vaikutus voi pienentyä estrogeenilääkityksen, diureettien, kolestyramiinin, grieseofulviinin ja rifampisiinin vaikutuksesta. Matala arvo voi johtua myös K-vitamiinin puutostiloista (haimainsuffisienssi, sappitieobstruktio, ohutsuolen limakalvon muutos, pitkäaikainen parenteraalinen ravitsemus, laajakirjoiset peroraaliset antimikrobilääkkeet) tai maksasoluvaurioista. Intravaskulaarisessa koagulaatiossa on tromboplastiiniaika alentunut. Myös ruokavalion vaihtelut (K-vitamiinia sisältävät mm. maksa, erilaiset kaalit ja salaatit) tai alkoholin käyttö voivat vaikuttaa tulostasoihin.

INR (International Normalized Ratio) -arvoina ilmoitettavat hyytymisaktiviteettitulokset eivät riipu menetelmästä tai reagenssista.

Viitteet:
Seuranta ja komplikaatiot läppäleikkauksen jälkeen. Lääkärin käsikirja. Juhani Airaksinen.

2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2017 Sep 21;38 (36):2739-2791. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28886619/

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024