Tromboplastiiniaika

P -TT-INR          KL 4520
P -TT          KL 1731

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Peroraalisen antikoagulanttihoidon seuranta (INR).
Menetelmää käytetään myös tutkittaessa hyytymishäiriöön liittyvää vuotoriskiä (esim. DIK:n ja maksasairauksien yhteydessä) sekä preoperatiivisessa tarkistuksessa.

Näyte

Plasma: Laskimoverta hyytymisnäytteille tarkoitettuun Na-sitraattiputkeen (Sodium Citrate 3,2 %): 9 osaa laskimoverta ja 1 osa 0,11 tai 0,13 mol/l Na-sitraattia. Verta on otettava tarkka määrä näytteenottoputken täyttömerkkiin saakka, jotta laimennussuhde antikoagulantin kanssa on oikea. Näyte otetaan mahdollisimman atraumaattisesti käyttäen lyhytaikaista staasia. Plasma erotellaan setrifugoimalla 2000 x g, 15 min ja siirretään puhtaaseen putkeen.
Kokoveri: mikäli näyte voidaan toimittaa laboratorioon 24 tunnin sisällä, voidaan sitraattiveriputki toimittaa sentrifugoimatta kokoverenä.

Säilytys ja lähetys

Plasma: Säilytys 2 vrk huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. Plasman pitempiaikainen säilytys pakastettuna (ei jääkaappisäilytystä) ja lähetys pakastettuna.
Kokoveri: 24 tuntia huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. Ei jääkaappisäilytystä.

Menetelmä

Medirox Owren´s PT (Owren -periaate)

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Viitearvot

P -TT-INRHoitoalue 2 - 3  INR   Laskimotromboosin tai
   embolian ehkäisy tai hoito
Hoitoalue 2.5 - 3.5  INR   Mekaaninen keinoläppä
  Normaaliviiteväli INR 0,9-1,2
P -TTNormaali 70 - 130   %

Tulkinta

Menetelmä mittaa maksaperäisten, K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden (II, VII ja X) aktiivisuutta. Varfariinihoidon aloittamisen jälkeen luotettava tulos ja hoitovaste on saatavissa vasta noin viikon kuluttua hyytymistekijöiden pitkän puoliintumisajan vuoksi. Testi ei ole herkkä hepariinihoidolle. Lupus-antikoagulantti (fosfolipidivasta-aineet) ei yleensä vaikuta tulokseen. Salisylaatit, amiodaroni, fenytoiini, fenyylibutatsoni, klofibraatti, simetidiini, kinidiini, anaboliset steroidit, provastatiini, siprofloksasiini ja disopyramidi sekä eräät muut lääkkeet potentoivat peroraalisten antikoagulanttien vaikutusta. Vaikutus voi pienentyä estrogeenilääkityksen, diureettien, kolestyramiinin, grieseofulviinin ja rifampisiinin vaikutuksesta. Matala arvo voi johtua myös K-vitamiinin puutostiloista (haimainsuffisienssi, sappitieobstruktio, ohutsuolen limakalvon muutos, pitkäaikainen parenteraalinen ravitsemus, laajakirjoiset peroraaliset antimikrobilääkkeet) tai maksasoluvaurioista. Intravaskulaarisessa koagulaatiossa on tromboplastiiniaika alentunut. Myös ruokavalion vaihtelut (K-vitamiinia sisältävät mm. maksa, erilaiset kaalit ja salaatit) tai alkoholin käyttö voivat vaikuttaa tulostasoihin.

INR (International Normalized Ratio) -arvoina ilmoitettavat hyytymisaktiviteettitulokset eivät riipu menetelmästä tai reagenssista.

Suositeltu hoitoalue (AHA -suositus) riippuu hoidon aiheesta:
Laskimotromboosin ehkäisy ja hoito 2.0 - 3.0
Mekaaninen keinoläppä (intensiivinen hoitotaso) 2.5 - 3.5

Tiedustelut

kemisti Heidi Nousiainen
heidi.nousiainen@medix.fi 
Päivitetty: 11.05.2015

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019