Erytropoietiini

S -EPO     KL 1339

Akkreditoitu menetelmä

Am-EPO     KL 4708

Alihankinta

Indikaatiot

Seerumin EPO -määrityksen tärkein indikaatio on primaarisen ja sekundaarisen erytrosytoosin (polysytemian) erotusdiagnostiikka, mutta sitä voidaan käyttää myös epäselvien anemiatapausten syiden selvittämiseen. Lapsiveden EPO on osoittautunut erittäin hyödylliseksi komplisoituneissa raskauksissa sikiön hapenpuutteen toteamisessa.

Näyteastia

Seerumi: Seerumiputki tai seerumigeeliputki
Lapsivesi: Tehdaspuhdas muoviputki 4 ml

Näyte

S -EPO: 1 ml (minimi 0.8 ml) seerumia. Näyte otetaan aamulla klo 7 - 12, jos mahdollista mieluummin klo 08:00 - 10:00 välillä. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Am-EPO
: 2 ml (minimi 0.5 ml)  lapsivettä. Näytteenoton ajankohta ks. tulkinta.

Säilytys ja lähetys

S -EPO: Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Am-EPO: Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen

Tekotiheys

 S -EPO       Tehdään 5 x viikossa        
 Am-EPO Tehdään 3 x viikossa, arkipäivisin 

Vastausaika (arkipäivää)

 S -EPO        2 - 3      
 Am-EPO 2

Viitearvot

seerumi   aikuiset       4.3 - 29.0   IU/l
lapsivesi  normaalialle  3.0 IU/l
raja-alue  3.0 -  27IU/l
kohonnut   yli      27IU/l

Tulkinta

Seerumin erytropoietiinituloksen tulkinta riippuu potilaan Hb- tai HKR- ja pO2-arvosta. Mikäli munuaistoiminta on normaali, S -EPO on lisääntynyt anemiassa ja kaikissa tiloissa, joissa vallitsee kudoshypoksia. Jos Hb on normaali tai korkea ja punasolumassa kasvanut, lisääntynyt S -EPO viittaa sekundaariseen ja matala arvo primaariseen (polysytemia vera) erytrosytoosiin. Sen sijaan kuivumisesta johtuva Hb-tason nousu, jossa punasolumassa ei kasva (relatiivinen erytrosytoosi), ei vaikuta S -EPO tasoon. Normaalilla S -EPO-tasolla ei kuitenkaan ole erytrosytoosissa poissuljennallista tai diagnostista arvoa erytrosytoosin etiologiasta riippumatta. Erytropoietiinilla ei ole todettu merkittävää vuorokausivaihtelua, joskin kirjallisuudessa asiasta on ristiriitaista tietoa. Vakioitu näytteenotto aamulla on kuitenkin suositeltavaa.
Lapsiveden erytropoetiinipitoisuus heijastaa sikiön plasmapitoisuutta, joka korreloi negatiivisesti veren happipitoisuuteen. Am-EPO-pitoisuus on osoittautunut erittäin hyödylliseksi komplisoituneissa raskauksissa sikiön hapenpuutteen toteamisessa. Tällaisia tiloja esiintyy useimmiten äidin insuliinihoitoisen diabeteksen, rhesusimmunisaation, pre-eklampsian ja hypertension yhteydessä, jolloin lapsiveden erytropoetiini on usein korkeampi kuin normaaliraskauksissa. Am-EPO kannattaa määrittää, kun lapsivesipunktio tehdään keuhkojen kypsyyden arvioimiseksi tai hemolyysin arvioimiseksi. Toistuvissa näytteissä todettu nopeasti nouseva pitoisuus on merkki pahenevasta ja sikiön henkeä uhkaavasta tilanteesta.

Tekopaikka

S -EPO:
SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Am-EPO:
HUSLAB

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 14.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024