Amfetamiinin ja metamfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) kvalitatiivinen erittely

U -AmfeKir ATK 10401

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu amfetamiinin ja metamfetamiinin enantiomeerien erotukseen työpaikan huumetestauksessa sekä asiakkaan erikseen pyytäessä.

Enantiomeerien (l-amfetamiini, d-amfetamiini) erotuksen perusteella arvioidaan viittaako löydös laittoman amfetamiinin vai deksamfetamiini-lääkeaineen käyttöön. Laiton amfetamiini on raseeminen seos, joka sisältää amfetamiinin molempia enantiomeerejä (l-amfetamiini, d-amfetamiini) yhtä paljon. Sen sijaan ADHD:n hoidossa käytettävät lääkkeet (mm. Attentin, Elvanse) sisältävät pelkästään deksamfetamiinia tai lisdeksamfetamiinia, joka muuttuu elimistössä deksamfetamiiniksi ja l-lysiiniksi. Parkinsonin taudissa käytettävä selegiliini metaboloituu maksassa desmetyyliselegiliiniksi, l-metamfetamiiniksi ja l-amfetamiiniksi. 
 

 


Näyte

Vähintään 2 ml kertavirtsaa.

Lähetteeseen on syytä merkitä myös potilaan käyttämä lääkitys.

Näyteastia

Terveyden- ja päihdehuollon huumetutkimussetti, virtsa (sis.putki, sinetti, imuliina ja minigrip)

tai pelkät näyteputket:

Kuljetusputki, virtsanäytteet (10 ml), adapteri ei sovi putkeen

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä

Menetelmä

Massaspektrometrinen

Tekotiheys

Tehdään 2-3 kertaa viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

5

Tulkinta

Tietyt lääkkeet (mm. Attentin, Elvanse, selegiliini) sisältävät amfetamiinin enantiomeeria (deksamfetamiini) tai metaboloituvat metamfetamiinin ja amfetamiinin enantiomeeriksi.

D-amfetamiini : L-amfetamiinia suhde 1 : ≤0,05 viittaa deksamfetamiini-lääkevalmisteen käyttöön.
 
D-amfetamiini : L-amfetamiinia suhde 1 : >0,05 voi viitata (myös) laittoman amfetamiinin käyttöön. Selkeässä laittoman amfetamiinin käytössä enantiomeerien suhde on tyypillisesti luokkaa 1 : 1.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 05.03.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024