Shigella, viljely

F -ShigVi          KL 2620

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu lähinnä tunnettujen shigelloosipotilaiden seurantaan, epidemiologisiin tarkoituksiin ja ulkomaanmatkojen jälkeisiin kontrolleihin. Etiologialtaan tuntemattoman ripulin tutkimiseen suositellaan bakteeri, viljely 1 ulosteesta, (F -BaktVi1).

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies)

Näyte

Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Tikku työnnetään kuljetusputkeen. Kuljetusputki laietaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Lähetteeseen on merkittävä potilaan ammatti, kotipaikkakunta ja mahdollinen ulkomaanmatkakohde (mikäli ripulioireet alkaneet 7 vuorokauden sisällä matkasta) sekä lähettävän tahon puhelinnumero.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 1 vrk.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely yleis- ja erikoiselatusaineille, tunnistus ja herkkyysmääritys.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

Shigellat eivät kuulu ihmisen normaaliflooraan. Positiivinen viljelytulos on aina merkitsevä. Shigelloosi on helposti tarttuva yleisvaarallinen tartuntatauti.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardit: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024