Fibrosis-4 indeksi

Pt-FIB-4          KL 10504
STT koodi: 11104

Osatutkimukset

B -Trom, S -ALAT ja S -ASAT

Indikaatiot

FIB4-indeksiä (Fibrosis-4 Index) käytetään merkittävän maksafibroosin ja -kirroosin todennäköisyyden arvioinnissa erityisesti ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin (NAFLD) yhteydessä.

Näyteastia

Seerumiputki tai seerumigeeliputki  ja EDTA-putki

Näyte

1 ml hemolysoitumatonta seerumia  ja EDTA-putkellinen verta. EDTA-näyte sekoitetaan hyvin.

HUOM: Näyte pakataan siten että seerumiputki ja EDTA-putki ovat laitettuna yhteen, joko kumirenkaalla tai erilliseen minigrip-pussiin pakattuna, muista näytteistä erilleen. Minigrip-pussiin kirjoitetaan, FIB-4 näyte.
 
 

Säilytys ja lähetys

EDTA-näyte: Säilytys jääkaapissa. Näyte on analyysikelpoinen enintään 2 vrk mutta suositellaan lähetettäväksi huoneenlämössä tai kylmässä (+4-8°C, ei saa jäätyä) mahdollisimman nopeasti.
Seerumi säilyy 7 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
  
Huom: Näytteet, joissa on keskenään samat näytenumerot (viivakoodi) tulee pakata muista näytteistä erilleen, ohjeen  mukaisesti. 

Katso ohje: Paketti- ja rasitustutkimukset, näytteiden pakkaaminen ja
lähettäminen.

 

Menetelmä

S-ASAT, S-ALAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. B-Trom: elektroninen solulaskenta

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

FIB-4 on laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä.

Laskukaava: FIB4 = (ikä x ASAT) / (B -Trom x neliöjuuri ALAT)
 
 

Viitearvot

Aikuiset  yli  35 v:           <2.67

Tulkinta

FIB-4-indeksin suurentuessa merkittävän maksafibroosin todennäköisyys lisääntyy ja vastaavasti vähenee FIB-4-tuloksen pienentyessä.
 
35-65-vuotiailla FIB-4-arvon ollessa alle 1.3 on merkittävä fibroosi epätodennäköinen. Merkittävä fibroosi on todennäköinen, kun FIB-4-arvo on yli 2.67. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi tehdä diagnostisia johtopäätöksiä. FIB-4-indeksi ei yksinään ole riittävän herkkä poissulkemaan merkittävää fibroosia, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mahdollinen fibroosi tulee varmistaa muilla tavoin.

FIB-4-indeksi on kehitetty ja validoitu pääosin 35-65- vuotiaiden ikäryhmälle. Yli 65-vuotiailla FIB-4-arvon ollessa alle 2.0 on merkittävä fibroosi epätodennäköinen ja todennäköinen, kun FIB-4-arvo on yli 2.67.  Alle 35-vuotiailla indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen maksafibroosin arvioinnissa.

Aikuisilla yli 35-vuotiailla NAFLD-potilailla FIB-4 yli  2.67 positiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin suhteen  on 80% ja vastaavasti FIB-4 alle 1.3 negatiivinen  ennustearvo merkittävän fibroosin suhteen on 90%. Raja- arvolla 2.67 herkkyys on 33% ja tarkkuus 98%, kun taas raja-arvolla 1.3 herkkyys on 84% ja tarkkuus 72%.  
 
 

Virhelähteet

FIB-4 -arvo voi olla virheellisen korkea hemolyysin aiheuttaman virheellisen korkean ASAT-tuloksen tai esim. trombosyyttikasojen aiheuttaman virheellisen matalan trombosyyttituloksen vuoksi.   
 
 

Kirjallisuus

McPherson S et al. Age as a confounding factor for the  accurate non-invasive diagnosis of advanced NAFLD fibrosis. Am J Gastroenterol 2017, 112: 740-751.

Shah AG et al. Comparison of noninvasive markers of  fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease.  Clin Gastroenterol Hepatol 2009, 7:1104-1112

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 28.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024