Etanersepti

S -Etane     KL 6584

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Näyteastia

Seerumigeeliputki ja erotteluputki

Näyte

1-2 ml seerumia.

Näytemäärää ei tule ylittää analyysiteknisistä syistä johtuen. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Näytteet tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

Eroteltu seerumi pakastetaan sentrifugoinnin jälkeen. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Viitearvot

Jäännöspitoisuuden tavoitealue yli 1.2 - 2.3 mg/l

Tekotiheys

1 - 2 viikon välein

Vastausaika (arkipäivää)

10-15
Erittäin suurien ja pienien pitoisuuksien vastaaminen voi kestää kauemmin.

Tulkinta

Etanerseptin hoitovasteen ja jäännöspitoisuuksien välisen riippuvuuden osalta kliininen näyttö on puutteellista. Useissa tutkimuksissa ei korrelaatiota etanerseptin jäännöspitoisuuden ja kliinisen vasteen välillä ole havaittu. Nilvelreumaa sairastavilla potilailla on kuitenkin 1.1 - 1.6 mg/l ylittävien etanerseptipitoisuuksien raportoitu hyvin ennustavan kliinistä vastetta. Hyvän
hoitovasteen saaneilla potilailla etanerseptipitoisuudet ovat olleet keskimääräisesti 2.3 mg/l.

Yksittäistapauksessa potilaalla, jolla selkärankareuma ja IgA nefropatia, on kirjallisuudessa raportoitu etanerseptihoidon aloituksen lisänneen huomattavasti siklosporiinin puhdistumaa. Saattaa siis olla mahdollista, että etanerseptihoidon aloitus voi vaikuttaa alentavasti siklosporiinin pitoisuuksiin joillain potilailla.

Vasta-aineiden muodostus etanerseptia vastaan on ollut vähäistä, eikä vasta-aineiden ole todettu olevan etanerseptia neutralisoivia.

Kirjallisuus

Sanmarti R, Inciarte-Mundo J, Estrada-Alarcon P, Garcia-Manrique M, Narvaez J, Rodriguez-Moreno J, Gomez-Centeno A, Pascal M, Yagüe J. Towards optimal cut-off trough levels of adalimumab and etanercept for a good therapeutic response in rheumatoid arthritis. Results of the INMUNOREMAR study. Ann Rheum Dis. 2015 Aug;74(8):e42. doi:10.1136/annrheumdis-2015-207530. Epub 2015 Mar 24. PMID: 25805737.

Chen DY, Chen YM, Tsai WC, Tseng JC, Chen YH, Hsieh CW, Hung WT, Lan JL. Significant associations of antidrug antibody levels with serum drug trough levels and therapeutic response of adalimumab and etanercept treatment in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2015 Mar;74(3):e16. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203893. Epub 2014 Jan 17. PMID: 24442879.

Manriquez J, Alsina-Gibert M. Determination of adalimumab and etanercept trough levels and drug antibodies in long-term psoriasis treatment: a single-centre cohort study. Clin Exp Dermatol. 2017 Jan;42(1):14-20. doi: 10.1111/ced.12947. Epub 2016 Dec 10. PMID: 27943384.

Plasencia C, Wolbink G, Krieckaert CL, Kneepkens EL, Turk S, Jurado T, Martínez-Feito A,
Navarro-Compán V, Bonilla G, Villalba A, Peiteado D, Nuño L, Martín-Mola E, Nurmohamed MT, van der Kleij D, Rispens T, Pascual-Salcedo D, Balsa A. Comparing a tapering strategy to the standard dosing regimen of TNF inhibitors in rheumatoid arthritis patients with low disease activity. Clin Exp Rheumatol. 2016 Jul-Aug;34(4):655-62. Epub 2016 May 19. PMID: 27214767.

Wen H, Chen D, Lu J, Jiao Z, Chen B, Zhang B, Ye C, Liu L. Probable Drug Interaction Between Etanercept and Cyclosporine Resulting in Clinically Unexpected Low Trough Concentrations: First Case Report. Front Pharmacol. 2020 Jun 26;11:939. doi: 10.3389/fphar.2020.00939. PMID: 32676025; PMCID: PMC733323

Tekopaikka

Sanquin
Akkreditointitaho: Dutch Accreditation Council RvA (ILAC MRA:n jäsen).
Standardi: EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 25.01.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024