Luuytimen histologinen tutkimus

Tutkimus

Bm-PAD     KL4061

Akkreditointi

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Morfologisten muutosten diagnostiikka luuydinnäytteestä. Näyte otetaan epäiltäessä luuytimen tauteja, kuten leukemiaa, lymfoomia tai muita vertamuodostavan kudoksen tauteja tai metastaaseja.

Näyteastia

PAD- purkki, formaliini

Näyte

Biopsianäyte otetaan yleensä suoliluun harjanteesta.

Näytteen säilytys

Näyte fiksoidaan 10 % formaliiniin ja säilytetään huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Näyte lähetetään tiiviissä suljetussa astiassa patologian laboratorioon. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä


Näyte dekalsifioidaan EDTA:ssa. Sen jälkeen standardi kudosprosessointi, HE-värjäys ja tarvittaessa lisävärjäyksiä.

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika

10 arkipäivää siitä, kun näyte on saapunut laboratorioon.

Tulkinta

Alaan perehtynyt patologian erikoislääkäri antaa kirjallisen lausunnon, joka sisältää SNOMED-koodiston mukaisen diagnoosin.

Tekopaikka

SYNLAB Suomi
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 13.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024