Gangliosidi GM1, vasta-aineet

S -GangAb    KL 4116

STT koodi: 11188

Osatutkimukset

S -GangAbG     KL   4397
S -GangAbM     KL   4398

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Guillain-Barrén syndrooman ja demyelinoivien polyneuropatioiden diagnostiikka.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa kaksi viikkoa. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä keskuslaboratoriossa vuorokauden sisällä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunoblottaus

Viitearvot

Negatiivinen

Tekotiheys

1 x viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

13

Tulkinta

Gangliosidi GM1-vasta-aineita esiintyy varsinkin multifokaalisessa motorisessa neuropatiassa (MMN), Guillain- Barrén syndroomassa (GBS) ja proksimaalisen alemman motoneuronin taudeissa. MMN-taudissa yli 80%:lla potilaista tavataan sekä IgG- että IgM-luokan vasta-aineita. Vasta-aineet ovat keskivahvoja tai vahvasti positiivisia. Sen sijaan erotusdiagnostiikassa tärkeässä amyotrofisessa lateraaliskleroosissa ei vasta-aineita tavata tai ne ovat matalia. IgM-luokan vasta-aineita tavataan myös muissa motorisissa ja sensorismotorisissa neuropatioissa. IgG-luokan vasta-aineita löytyy n. 30%:lla GBS-potilaista, varsinkin Campylobacter jejuni -infektioon liittyvässä akuutissa polyneuropatiassa. Myös neuroborrelioosissa ja syfiliksessä tavataan IgM-luokan GM1-vasta-aineita. Vasta- aineita löytyy normaaliväestössäkin, varsinkin vanhemmilla henkilöillä ilman selviä tautiassosiaatioita.

Tekopaikka

SYNLAB Augsburg
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.01.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024