Flekainidi

S -Flekain          KL 3702

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Flekainidihoidon seuranta.
Flekainidi on I C -luokan rytmihäiriölääke, joka estää natriumin nopean virtauksen solun sisään ja hidastaa johtumisnopeutta sydämen kaikissa osissa. Sitä käytetään kammioperäisissä rytmihäiriöissä.
Flekainidi imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Biologinen hyötyosuus on 70 ± 11 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 2-3 tunnissa lääkkeen nauttimisesta. Flekainidista sitoutuu plasman proteiineihin noin 50 %. Sen jakautumistilavuus on noin 5 l/kg. Suurin osa flekainidiannoksesta metaboloituu maksassa, ja noin 30 % annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan. Metaboliiteilla ei ole merkittävää antiarytmistä vaikutusta. Eliminaation puoliintumisaika on 11 ± 3 tuntia, ja se on pidentynyt kirroosissa, uremiassa ja sydämen vajaatoiminnassa. Se ei ole annoksesta riippuvainen. Vakiintunut taso saavutetaan 3-5 vuorokaudessa.
Vaikeat munuais- ja maksasairaudet vaikuttavat flekainidin metaboliaan. Iäkkäillä henkilöillä eliminaatio voi olla hidastunut. Yhteisvaikutukset farmakokineettisellä ja farmakodynaamisella tasolla (rytmihäiriöt) yleisiä.

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen.  Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 0.4-2.1 µmol/l (0.2-1 mg/l).
Yli 1.5 µmol/l (0.7 mg/l) pitoisuuksilla lisääntyvät sydämeen kohdistuvat haittavaikutukset.

Tiedustelut

asiakaspalvelu@medix.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.

Tamargo J, Capucci A, Mabo P (2012) Safety of Flecainide. Drug Safety 2012; 35 (4): 273-289.
Päivitetty: 05.02.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019