Koriongonadotropiini-B-alayksikkö, vapaa

S -hCG-B-V     KL 4235

Alihankinta

Indikaatiot

Kasvainten diagnostiikka ja seuranta.

Näyte

1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys

Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunofluorometrinen. Detektioraja on 0.5 pmol/l. Ristireaktio on kaikkien gonadotropiinien kanssa alle 0.1% (molaarisina pitoisuuksina).

Huomioitavaa

Mikäli halutaan hCG:n vapaa beta-alayksikön osuus hCG-pitoisuudesta, on S -hCG-määritys, KL 2122 pyydettävä samasta näytteestä. Asiasta tulee sopia puhelimitse ennen näytteen lähettämistä: puh. 020 734 1550 / Ammattilaisneuvonta.

Tekotiheys

Tehdään kerran viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

4-6

Viitearvot

Kaikki    alle 2  pmol/l

Tulkinta

Gonadotropiinit (hCG, LH, FSH) ja tyreotropiini (TSH) koostuvat kahdesta alayksiköstä, alfasta ja betasta. Alfa- alayksikkö (hCG-A) on kaikilla hormoneilla yhteinen. Beta-alayksikkö (hCG-B) on kullekin hormonille ominainen määräten siten sen spesifisyyden. Patologisessa kudoksessa hCG alayksiköiden tuotanto voi olla häiriintynyt, jolloin muodostuu intaktin hCG:n lisäksi ylimäärin vapaata beta-alayksikköä. Tutkimus S -hCG-B-V mittaa koriongonadotropiinin vapaata beta-alayksikköä (hCG-beta).

Määritystä voidaan käyttää yhdessä hCG:n kanssa hyvän- ja pahanlaatuisten trofoblastikasvainten erotusdiagnostiikassa. Käytännössä kaikki gestationaaliset trofoblastikasvaimet erittävät sekä hCG että hCG-B-V. Näiden suhteellista osuutta voidaan käyttää hyvän- ja pahanlaatuisten trofoblastikasvainten erotusdiagnostiikassa. hCG-betan osuus suhteessa totaali-hCG:iin on normaalisti alle 4%, mutta istukkasyövässä tämä suhde on korkeampi, yli 5% ja yleensä yli 10%.

Kivessyövässä hCG-B-V on useammin koholla kuin hCG. Erityisesti seminoomista vain pieni osa tuottaa hCG:a, mutta noin puolet tuottaa hCG-B-V. Non-seminoomista suuri osa tuottaa sekä intaktia hCG:ta että hCG-B-V:a. hCG-betaa voidaan käyttää myös haima-, keuhko-, kohtu-, munasarja- ja rakkosyövän seurannassa. Munasarjasyövässä kohonnut hCG-beta on huonon ennusteen merkki. Haimasyövässä hCG-beta on kohonnut noin 70%:lla potilaista.

Syövän hoidon seurannassa tulee ensimmäinen näyte ottaa ennen hoidon aloittamista. Potilailla, joiden syöpä on aiemmin hoidettu, kohonnut tai lisääntyvä pitoisuus saattaa viitata taudin aktivoitumiseen, mikäli muut syyt voidaan sulkea pois.

Huomioitavaa: hCG tason laskiessa hCG-B-V suhteellinen osuus voi nousta ilman, että kyseessä on syöpä, koska hCG-betan puoliintumisaika on pidempi kuin hCG:n. Kemoterapian yhteydessä hCG-B-V pitoisuus voi lyhytaikaisesti kohota tuumorilyysin seurauksena.

Virhelähteet

Mikäli näytteessä on heterofiilisiä vasta-aineita, voivat ne sitoutua analyysissä käytettyihin vasta-aineisiin mitattavasta proteiinista riippumatta ja aiheuttaa virheellisen korkeita tai matalia tuloksia. Mikäli tulos ei sovi potilaan kliiniseen kuvaan, on suositeltavaa tutkia näyte erikoismenetemällä. Tällöin pyydetään tutkimus -Imm-Ong (ATK 9375) ja lisätietoihin merkitään selvitettävän tutkimuksen lyhenne ja numero (S-hCG-B-V, 4235).

Huomautuksia

Mikäli halutaan hCG-B:n osuus suhteessa totaali-hCG:iin on S-hCG-määritys tehtävä samasta näytteestä.

Laskentakaava hCG-B-V osuus kokonais-hCG-pitoisuudesta hCGBSuh = S-hCG-B-V (pmol/l)/(2,93*S-hCG (IU/l) + S-hCG-B-V (pmol/l))*100%

Tekopaikka

HUSLAB

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 06.04.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022