Charcot-Marie-Tooth 1 ja haurashermo-oireyhtymä HNPP, PMP22-geenin tutkimus, DNA-tutkimus, verestä

B -PMP22L            ATK 10929          Charcot-Marie-Tooth 1 ja haurashermo-oireyhtymä HNPP, PMP22-geenin tutkimus laaja, DNA-tutkimus, verestä
B -PMP22-D  ATK 8157Charcot-Marie-Tooth 1 ja HNPP, PMP22-geenin mutaatioiden tutkimus, verestä

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

CMT1A- ja HNPP-taudit periytyvät autosomissa vallitsevasti. Oireita ovat mm. ääreishermojen paikalliset ja palautuvat hermovauriot, epämuodostumat jaloissa, lihasheikkous (esim. nilkka ei nouse, jalkapöytä tipahtaa). Epäilyyn liittyy usein herkkyys ääreishermojen painevammoille, jotka kehittyvät pienestäkin fyysisestä aktiivisuudesta. Ääreishermoihin, tyypillisesti käsiin ja pohkeiden alueille syntyvät pinnetilahalvaukset.

Ensisijaisena analyysinä suositellaan PMP22-geenialueen deleetio- ja duplikaatioanalyysiä B -PMP22L. Jos jo entuudestaan tiedetään että potilaalla ei ole havaittu duplikaatiota tai deleetiota PMP22-geenialueella tai potilaan suvussa tiedetään esiintyvän sairautta aiheuttavaa pistemutaatiota PMP22-geenialueella, suositellaan sekvensointitutkimusta B -PMP22-D.

Indikaatiot

Epäily Charcot-Marie-Toothin-taudista (CMT1A) tai HNPP-taudista.
Polyneuropatioiden erotusdiagnostiikka.
Geeni PMP22, locus 17p11.2

Charcot-Marie-Tooth-tauti (CMT) ja Charcot-Marie-Tooth-tauti tyyppi 1 (CMT1A) OMIM: 118220

Haurashermo-oireyhtymä (HNPP, hereditary neuropathy with liability to pressure palsy) OMIM: 162500

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

3 ml EDTA-kokoverta.

Näytteen mukana on oltava Potilaan tietoinen suostumus -lomake.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä.

Menetelmä

B -PMP22L: Deleetio/duplikaatioanalyysi MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification)

B -PMP22-D: PCR ja sekvensointi

Vastausaika (arkipäivää)

20-25

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.

Tekopaikka

SYNLAB MVZ Humane Genetik Munich
Akkreditointitaho: DAkkS
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

PMP22 related neuropathies: Charcot-Marie-Tooth disease type 1A and Hereditary Neuropathy with liability to Pressure Palsies. van Paassen B. W., van der Kooi A. J., van Spaendonck-Zwarts K. Y., Verhamme C., Baas F., de Visser M. Orphanet Journal of Rare Diseases 2014; 9:38.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvontaa
mmattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 19.09.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024