Transferriinireseptori, liukoinen

S-TfR          KL 1949

Akkreditoitu menetelmä.

Tutkimuksen merkitys

Seerumin transferriinireseptori -määritys (S -TfR) on mikrosyyttisen anemian selvittelyssä luotettavampi kuin perinteiset raudanpuutteen mittarit (seerumin rauta, transferriini ja ferritiini). TfR -määritys on nykykäsityksen mukaan paras yksittäinen laboratoriotutkimus raudanpuuteanemian diagnosoinnissa. Sillä pystytään osoittamaan rautavarastojen ehtyminen myös akuutin faasin reaktion yhteydessä. Se lisää siten raudanpuuteanemian diagnostiikan luotettavuutta ja soveltuu kroonisten tautien anemioiden erotusdiagnostiikkaan.

TfR

Solupinnan transferriinireseptori on dimeerirakenteinen glykoproteiini (190 kD) ja noin 80 % reseptorin kokonaismäärästä on aikuisilla punasoluja tuottavissa erytroblasteissa. Punasolujen kypsyessä reseptorin solukalvon ulkopuolinen osa (85 kD) irtoaa ja kulkeutuu verenkiertoon. Tämä alkuperäisen reseptorin fragmentti on seerumissa esiintyvä ja tässä määrityksessä mitattava TfR. Seerumissa TfR -pitoisuus on suhteessa punasolumassaan ja punasolujen muodostukseen. Siten pitoisuus heijastaa myös punasolutuotannossa tapahtuvia muutoksia ja suurenee erytropoieesin vilkastuessa esimerkiksi hemolyysin ja polysytemia veran yhteydessä. Elimistön raudanpuute lisää reseptorin synteesiä ja erytroblastien TfR -määrää merkittävästi, mikä havaitaan reseptoripitoisuuden nousuna seerumissa. Sen sijaan tulehdukselliset tilat tai infektiot eivät vaikuta TfR- pitoisuuksiin.

Indikaatiot

1. Raudanpuuteanemian diagnostiikka
2. Mikrosyyttisen anemian ja kroonisiin tauteihin liittyvien sekundaaristen anemioiden erotusdiagnostiikka
3. Rautatasapainon arviointi ja varastoraudan puutteen osoittaminen

Näyte

1 ml seerumia tai hepariiniplasmaa, minimi 0,5 ml. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. EDTA-plasma ei käy lainkaan.  Toistuvaa sulatusta ja jäädytystä on vältettävä. Lipeemisyys häiritsee määritystä.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 6 - 7 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämpöisenä.

Tekotiheys

2 - 3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

1 - 2

Menetelmä

Immunonefelometrinen (NEF).

Viitearvot

0.8 - 1.8 mg/l

Tulkinta

Tutkimus MuutosRaudanpuute  anemiaSekundaari                 anemiaRaudanpuute- ja sek. anemia
                     
S -TfRfunktionaalinen         ↑   normaali     
raudanpuute                                                                                 
S -Ferautatasapaino
S -Transfrautatasapaino↑  ↓        ↑ tai normaali
S -Ferritrautatasapaino↓     normaali tai ↑

Tiedustelut

kemisti Titta Päri
titta.pari@medix.fi

Kirjallisuus

Baynes RD. Assessment of iron status (review). Clin Biochem 1996; 29:209
Cook JD, Baynes RD, Skikne BS. Iron deficiency and the measurement of iron status. Nutr Res Rev 1992;5:189-202.
Rajamäki A, Punnonen K. Raudanpuuteanemian diagnostiikka ja hoito. Duodecim 1998; 114: 1187-93.
Skikne BS. Circulating Transferrin Receptor Assay - Coming of Age (review). Clin Chem 1998; (44)1:7-9.
Päivitetty: 09.02.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019