Olantsapiini

S -Olants KL 1900

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatiot

Olantsapiinihoidon seuranta.
Olantsapiini on tienobentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään lähinnä skitsofrenian hoitoon.
Olantsapiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna, ja biologinen hyötyosuus on noin 60 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 5-8 tunnissa. Olantsapiinin eliminaation puoliintumisaika vaihtelee välillä 30-52 tuntia, ja se on iäkkäillä henkilöillä ja naisilla pitempi kuin nuoremmilla miehillä. Olantsapiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Jakautumistilavuus on 16.4 ± 5.1 l/kg.
Olantsapiini metaboloituu maksassa hapettumalla ja konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi-metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla.
Olantsapiinin pitoisuudet seerumissa nousevat samanaikaisen CYP1A2:n estäjän (esim. fluvoksamiinin)käytön seurauksena.

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei suositella geeliputkea.
Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Mikäli lääkettä käytetään vain ilta-annostuksena, se tulee mainita.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä 3 vrk ja jääkaapissa 7 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS)

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3-7

Tulkinta

64-256 nmol/l, mahdollisesti toksinen alue yli 320 nmol/l.

Alin vastattava tulos on 19 nmol/l. Määritysmenetelmän mittausepävarmuus  on n. +/-11%.

Tiedustelut


Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Callaghan JT, Bergstrom RF, Ptak LR, Beasley CM. Olanzapine. Pharmacokinetic and pharmacodynamic profile. Clin Pharmacokinet 1999;37:177-93.
Chiu AJ, Franklin RB. Analysis and pharmacokinetics of olanzapine (LY 170053) and two metabolites in rat plasma using reversed-phase HPLC with electrochemical detection. J Pharm Biomed Anal 1996;14:609-15.
Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51:9-62.
Päivitetty: 20.10.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021