Olantsapiini

S -Olants KL 1900

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatiot

Olantsapiinihoidon seuranta.
Olantsapiini on tienobentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään lähinnä skitsofrenian hoitoon.
Olantsapiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna, ja biologinen hyötyosuus on noin 60 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 5-8 tunnissa. Olantsapiinin eliminaation puoliintumisaika vaihtelee välillä 30-52 tuntia, ja se on iäkkäillä henkilöillä ja naisilla pitempi kuin nuoremmilla miehillä. Olantsapiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Jakautumistilavuus on 16.4 ± 5.1 l/kg.
Olantsapiini metaboloituu maksassa hapettumalla ja konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi-metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla.
Olantsapiinin pitoisuudet seerumissa nousevat samanaikaisen CYP1A2:n estäjän (esim. fluvoksamiinin)käytön seurauksena.

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei suositella geeliputkea.
Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Mikäli lääkettä käytetään vain ilta-annostuksena, se tulee mainita.

Näyteastia

Seerumiputki

Näytteen säilytys

Näyte säilyy huoneenlämmössä 3 vrk ja jääkaapissa 5 vrk (2-8°C). Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä. Pidempiaikainen lähetys pakastettuna (-20°C).

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS)

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3-7

Viitearvot

64-256 nmol/l, mahdollisesti toksinen alue yli 320 nmol/l.
Alin vastattava tulos on 19 nmol/l.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 15.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024