Ketiapiini

S -Ketiap KL 4631

STT koodi: 11152

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio

Ketiapiinihoidon seuranta.
Ketiapiini on epätyypillinen antipsykoottinen lääkeaine, joka vaikuttaa keskushermostossa useisiin hermosolujen välittäjäainereseptoreihin. Ketiapiinin antipsykoottinen vaikutus välittyy pääasiassa aivojen serotoniini (5HT2)- ja dopamiini (D2)- reseptoreiden salpauksen kautta. Ketiapiini sitoutuu myös adrenergisiin ?1- ja ?2-reseptoreihin sekä histamiinireseptoreihin (H1). Ketiapiini imeytyy nopeasti ruoansulatuskanavasta ja sen biologinen hyötyosuus on suuri. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-2 tunnissa. Ketiapiini sitoutuu voimakkaasti (83 %) plasman proteiineihin. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 7 tuntia. Ketiapiini eliminoituu pääasiassa maksametabolian kautta. Maksan sytokromi P450 3A4 on keskeisin ketiapiinia metaboloiva entsyymi. Osa ketiapiinin metaboliiteista on farmakologisesti aktiivisia, mutta pienten pitoisuuksiensa takia metaboliiteilla ei ole arveltu olevan merkittävää kliinistä merkitystä. Ketiapiinin puhdistuman on todettu pienenevän vanhuksilla ja erityisesti maksan vajaatoiminnassa. Voimakkaan maksametaboliansa takia on ketiapiinin käyttö samanaikaisesti sytokromi P450 3A4 entsyymiä estävien lääkkeiden kanssa vasta-aiheista. Maksaentsyymejä indusoivat lääkeaineet, kuten karbamatsepiini ja fenytoiini, pienentävät ketiapiinin lääkepitoisuutta veressä. Ketiapiinin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä. Tyypillisimpiä haittoja ovat uneliaisuus, voimattomuus, hypotonia, takykardia, huimaus, ruoansulatuskanavan oireet, painon nousu sekä riniitti. Ketiapiinin lääkepitoisuusmäärityksistä voi olla hyötyä, mikäli potilaan vaste hoidolle on puutteellinen tai kyseessä on potilas, joka saa merkittäviä haittavaikutuksia pienistä lääkeannoksista.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 260 - 1300 nmol/l.
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 2600 nmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman''s The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 14.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024