Lupusantikoagulantti

P -LupusAK     KL 3578
STT koodi: 11168

Osatutkimukset

P -LARVVCt     KL 6256  Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus
P -LAaPTCtKL 6255Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus

Alihankinta

Indikaatio

Tukostaipumuksen ja toistuvien keskenmenojen selvittely. Selittämätön pitkä APTT.

Näyteastia

Na-sitraattiputki
Plasma erotellaan kahteen erotteluputkeen

Näyte

2 ml na-sitraattiplasmaa. Näyte sentrifugoidaan (15 min 2500g) ja plasma jaetaan kahteen erotteluputkeen. Plasmanäytteet pakastetaan.

Säilytys ja lähetys

Eroteltu plasma pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä APTT, Russell viper venom test (RVVT). Hyytymisajan mittaaminen.

Tekotiheys

Arkipäivisin, ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

3

Tulkinta

Lupusantikoagulantit ovat fosfolipidivasta-aineita, jotka aktivoivat hyytymisjärjestelmää altistaen sekä laskimo- että valtimotrombooseille ja spontaaneille keskenmenoille. Fosfolipidivasta-aineita tavataan erilaisissa autoimmuuni- sairauksissa (erityisesti SLE), joidenkin infektioiden, lääkitysten ja maligniteettien yhteydessä sekä itsenäisenä ilmiönä. Lupusantikoagulantti vaikuttaa fosfolipideistä riippuvaisiin hyytymistekijämäärityksiin ja voi paradoksaalisesti pidentää APTT-tulosta ilman vuoto-oiretta. Antikoagulaatiohoidon aikana vain negatiivinen lupusantikoagulanttilöydös on luotettava.

Lupusantikoagulantin lisäksi fosfolipidivasta-aineiden esiintymistä voidaan tutkia kardiolipiini-IgG vasta-aineiden (P-KardAbG) ja beeta2-glykoproteiini-IgG vasta-aineiden määrityksillä. Osalla potilaista fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta vain yhdellä em. menetelmistä. Fosfolipivasta-aineiden laaja tutkimus (P -PLAb) sisältää nämä kolme osatutkimusta, jotka tehdään myös tromboositaipumustutkimuksen (P -Trombot) yhteydessä.

Lupusantikoagulantti-tutkimus sisältää aina kaksi seulontatutkimusta: P -APTT-L ja P -RVVT-L. Jos seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, näille tehdään tutkimuskohtaiset tarkentavat varmennustestit P -LAaPTCt ja / tai P -LARVVCt. Varmennustestit sisältävät tuloksen tulkintaan tarvittavat osatutkimukset seuraavista: P -LA1, P -LA2, P -LA1/LA2, P -FSL, P -FS, P -FSL/FS , P -LA1-mix, P -LA2-mix, P -LAm/m, P -FSL-mix, P -FS-mix, P -APTTm/m.

Varfariinihoidon tai hepariinihoidon aikana tai suoraa antikoagulanttia käytettäessä vain negatiivinen lupusantikoagulantti-löydös on luotettava. Tällöin poikkeavat löydökset voidaan kontrolloida yli 1 kk ak-hoidon päättymisestä.

Varmistustesteillä voidaan vähentää vääriä positiivisia LupusAK-löydöksiä, jotka voivat johtua lupusantikoagulantista riippumattomista tekijöistä, kuten esim. yksittäisen hyytymistekijän vajauksesta, antikoagulanttihoidosta (varfariini, suorat oraaliset antikoagulantit) tai jostain muusta hyytymistekijän inhibiittorista.

HUOM. varmennustesteistä ei anneta erillisiä tuloksia, vaan näiden tulkinta sisältyy lausuntoon.

Tulos on joko negatiivinen, rajalöydös ("tehty") tai positiivinen. Poikkeavista tuloksista annetaan lausunto. 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 12.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024