Trombiiniaika

P -Trombai     KL 2782

Alihankinta

Indikaatio

Fibrinogeenin toiminta- ja rakennehäiriöt. Yksittäisenä tutkimusta käytetään lähinnä tutkimustulosten tulkintaan vaikuttavien antikoagulanttien osoittamiseen näytteessä.

Näyteastia

Na-sitraattiputki (Sodium Citrate 3,2%)

Näyte

3,2 % Na-sitraattiplasma. Näyte otetaan hyytymistutkimusputkeen (109 mM Na-sitraatti, 2,7 ml). Näyte sentrifugoidaan 15 min, 2500 g. Plasma erotellaan muoviputkeen ja pakastetaan.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy erottelemattomana 8 tuntia huoneenlämmössä. Eroteltu plasma pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

2

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen.

Viitearvot

16-19 s

Tulkinta

Tutkimusta käytetään lähinnä tutkimustulosten tulkintaan vaikuttavan hepariinin tai trombiini-inhibiittorin vaikutuksen osoittamiseen laajempien hyytymistutkimusten yhteydessä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa trombiiniajan lyhenne on TT (Suomessa Trombai).

Trombiiniaika on pidentynyt hepariini-, fibrinolyysi- ja trombiini-inhibiittorihoitojen yhteydessä sekä fibrinogeenitason ollessa matala tai sen toimintahäiriöissä. Samoin trombiiniaika on pidentynyt, jos näytteessä on runsaasti fibriinin hajoamistuotteita. Erittäin harvinainen pitkän trombiiniajan syy on perinnöllinen fibrinogeenin rakenteellinen poikkeavuus (dysfibrinogenemia).

Trombiiniaika havaitsee trombiinin estäjän käytön erittäin herkästi. Trombiiniin vaikuttavia lääkeaineita ovat mm. dabigatraani, hepariinit, bivalirudiini, argatrobaani. Trombiiniaika sopii dabigatraanin komplianssin osoittamiseen. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole. Toisaalta tutkimus on hyvin herkkä, koska mittaamattoman pitkiä hyytymisaikoja saadaan jo pienillä (n. 40 mikrog/l) dabigatraanipitoisuuksilla. Käytettäessä idarusitsumabia (Praxbind) dabigatraanin vaikutuksen kumoamiseen trombiiniaika lyhenee välittömästi. Dabigatraanin estovaikutusta voi seurata tämän jälkeen trombiiniajan avulla.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 04.12.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024