Fluoksetiini

S -Fluoks          KL 3805

Osatutkimukset

S -NorfluoKL 3984
S -FluNorS     ATK 10223     (fluoksetiinin ja norfuloksetiinin yhteenlaskettu pitoisuus)

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Fluoksetiininhoidon seuranta.
Fluoksetiinia käytetään erityyppisten masennustilojen ja niihin liittyvän ahdistuneisuuden hoitoon.
Fluoksetiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin (yli 80 %). Fluoksetiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 6-8 tunnissa. Fluoksetiini sitoutuu plasman proteiineihin 94 %:sti. Jakautumistilavuus on 14-56 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee yksilöstä toiseen huomattavasti (12-94 tuntia). Vakiintunut taso saavutetaan yleensä vasta 2-3 viikossa. Fluoksetiini demetyloituu norfluoksetiiniksi, joka myös on voimakkaasti antidepressiivinen. Sen puoliintumisaika on 4-9 vrk. Terveillä henkilöillä annetusta lääkkeestä n. 75 % erittyy virtsaan 30-45 vrk:ssa (muuttumattomana alle 5 %) ja 12 % ulosteeseen yli 3 viikon kuluessa.
Fluoksetiinin ja norfluoksetiinin puoliintumisajat pitenevät maksakirroosissa, ja fluoksetiinin puhdistuma (normaalisti 3-16 ml/min/kg) pienenee. Munuaisten vajaatoiminnassa saattaa esiintyä fluoksetiinin ja metaboliittien kumulaatiota.
Fluoksetiini voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien masennuslääkkeiden pitoisuuksia hidastamalla niiden metaboliaa. Myös diatsepaamin puoliintumisaika voi pidentyä. Fluoksetiinin hidas eliminaatio voi johtaa yhteisvaikutuksiin muiden lääkkeiden (mm. MAO estäjät) kanssa vielä pitkään hoidon lopettamisen jälkeen.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot ja tulkinta

S -Fluoksei viitearvoja käytettävissä
S -Norfluoei viitearvoja käytettävissä
S -FluNorS     400 - 1650 nmol/l

Terapeuttisena alueena fluoksetiinin ja norfluoksetiinin yhteenlasketulle pitoisuudelle (S -FluNorS) pidetään 400 - 1650 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 3300 nmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 07.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024