Cytomegalovirus, vasta-aineet

S -CMVAb          KL 2727

Osatutkimukset

S -CMVAbG       KL 4168
S -CMVAbM       KL 4169

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Epäillyt sytomegalovirusinfektiot, epäselvä pitkittynyt kuumeilu, virushepatiitti, EBV-negatiivinen mononukleoosi ja kongenitaalisen infektion epäily.

Näyteastia

Seerumigeeliputki

Näyte

1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys

Seerumi tulee erotella näytteenottopäivänä. Seeruminäyte säilyy 4 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen määritys IgG- ja IgM-luokan vasta-aineille. Primaari-infektion ajankohdan arviointi IgG- luokan vasta-aineiden aviditeettimäärityksellä näytteistä, joissa sekä IgG- että IgM- luokkien vasta-aineet ovat positiiviset.

Tekotiheys

3 - 4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4 - 5

Viitearvot

S -CMVAbG  <12 U/ml
S -CMVAbM  negatiivinen

Tulkinta

Koska määrityksessä mitataan sekä IgG että IgM vasta-aineita, primaari-infektion diagnostiikassa yleensä yksittäisnäyte on riittävä. Tällöin IgM positiivisuus viittaa tuoreeseen/äskettäiseen primaari-infektioon. Mikäli sekä IgG että IgM ovat positiiviset, näytteestä tehdään lisäksi kertaalleen IgG vasta-aineiden aviditeettitutkimus primaari-infektion ajankohdan selvittämiseksi. Aviditeettitulos kirjataan vastaukseen ja siitä annetaan lausunto. IgG vasta-aineiden aviditeettitutkimuksen voi myös erikseen pyytää muista IgG-positiivisista näytteistä. Pyyntö tulee ilmoittaa puhelimitse SYNLABin ammattilaisneuvontaan (puh. 020 734 1550).

Toisinaan vasta-ainetasojen muutosten ja mahdollisen IgG serokonversion, sekä IgG vasta-aineiden aviditeetin maturaation osoittamiseksi voidaan tarvita II-näyte. Pelkkä IgG-positiivisuus viittaa yleensä vanhaan immuniteettiin. Re-infektio- ja re-aktivaatiotilanteissä serologinen vaste on vaihteleva ja tällöin ensisijainen tutkimus on CMV nukleiinihapon osoitustesti (-CMVNh).

Sytomegalovirus (CMV) kuuluu herpesvirusten ryhmään. Sen aiheuttama tauti on yleinen ja noin puolet suomalaisista on sairastanut sen aikuisikään mennessä ja ¾ elinaikanaan. Primaaritaudin oireita ovat yleensä pitkittynyt kuumeilu, kurkkukipu, päänsärky ja imusolmukesuurentumat kaulalla ja muuallakin, ja osalla potilaista todetaan verenkuvamuutoksia ja maksa-arvojen nousua. Taudinkuva muistuttaa monesti EBV:n aiheuttamaa mononukleoositautia. Raskauden aikana äidin primaari-infektio voi tarttua sikiöön ja aiheuttaa vakavan taudin. Primaaritaudin jälkeen virus jää pysyvästi elimistöön ja voi reaktivoitua myöhemmin erityisesti immuunipuutteisilla (esim. elinsiirto- ja  AIDS-potilaat) joko primaaritaudin tyyppisellä taudinkuvalla tai esim. paksusuoli- tai keuhkomanifestaationa. Vaikeisiin taudinkuviin on käytössä lääke.

Virhelähteet

Virusinfektioihin monesti liittyvä polyklonaalinen IgM-vaste voi aiheuttaa matalaa epäspesifistä reaktiivisuutta IgM:ssä. Vaikka näytteen hemolyyttisyydellä, lipeemisyydellä, korkealla bilirubiinipitoisuudella tai toistetuilla sulatussykleillä ei ole todettu olevan vaikutusta testituloksiin, tälläisistä näytteistä ei suositella määrityksiä tehtäväksi.

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024