Posakonatsoli

S -Posak    ATK 9358

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0.5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä ennen seuraavaa annosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 1 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte saapuu laboratorioomme näytteenottopäivänä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Jäännöspitoisuus: yli 0.7 mg/l

Tulkinta

Posakonatsolin seerumipitoisuuksien määrityksiä suositellaan posakonatsoli-lääkityksen
optimointiin ja hoitopitoisuuden varmistamiseen potilailla, jotka saavat posakonatsolia vakavien, esim. Aspergillus ja Candida, sieni-infektioiden hoitoon tai ennaltaehkäisyyn. Posakonatsolin biologinen hyötyosuus (biosaatavuus) on hyvin vaihtelevaa useiden tekijöiden vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi yksilölliset tekijät ja eri lääkeaineinteraktiot, sekä ruoka tai suoliston toimintahäiriöt erityisesti suun kautta annosteltavan posakonatsolin kohdalla.

Ruokailu edistää posakonatsolin imeytymistä suolistosta, kun taas korkea mahan pH ja nopea
suoliston läpikulku vähentävät sitä. Posakonatsoli sitoutuu voimakkaasti (yli 98 %) plasman proteiineihin, pääasiallisesti albumiiniin. Huippupitoisuudet saavutetaan 4-6 tunnin kuluttua annostelusta suun kautta. Posakonatsolin jakautumistilavuus on suuri ja kudoksissa se jakautuu tehokkaasti mm. keuhkoihin, munuaisiin, maksaan ja sydämeen. Posakonatsoli erittyy pääosin
muuttumattomana ulosteeseen (77 %). Loput imeytyneestä annoksesta erittyy virtsaan. Noin 17 % posakonatsolista metaboloituu maksassa glukuronidaation kautta. Posakonatsolin pitoisuuksia alentavat esim. maksan glukuronidaatiota indusoivat lääkeaineet kuten fenytoiini,
rifabutiini ja fosamprenaviiri. Posakonatsolin eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 25-29 tuntia. Posakonatsoli on voimakas CYP450 entsyymien estäjä.

Glukokortikoidit, kuten metyyliprednisoloni, ja protonipumpun salpaajat sekä erityisesti niiden
yhdistelmät ovat pienentäneet suun kautta annostellun posakonatsolin  seerumipitoisuuksia merkittävästi, n. 45 %:lla. Mukosiitti ja ripuli voivat pienentää suun kautta annostellun posakonatsolin seerumipitoisuuksia jopa 45 %-58 %.

Hoitotarkoituksessa annostellun posakonatsolin seerumin jäännöspitoisuuksien (trough) tavoitetaso on 1.5-3.75 mg/l ja profylaksiassa tavoitepitoisuus on ≥0.7mg/l. Posakonatsolin toksisen pitoisuusalueen arviointi on ollut vaikeaa. Erityisesti maksatoksisuutta (ns. maksaentsyymit) ja sydäntoksisuutta (mm. QT aika, rytmihäiriöt) on arvioitava. Esim. hematologisilla potilailla tehdyssä tutkimuksessa jo posakonatsolin pitoisuudet, jotka ylittivät 1.83 mg/l korreloivat osassa analyysejä maksatoksisuuden esiintymisen kanssa. Neutropeenisilla potilailla QT-ajan pidentymistä raportoitiin 4 %:lla posakonatsoliprofylaksiatutkimuksen aikana.

Kirjallisuus

Antimicrob. Agents Chemother. June 2012 vol. 56 no. 6 2806-2813.

Märtson AG, Veringa A, van den Heuvel ER, Bakker M, Touw DJ, van der Werf TS, Span LFR,
Alffenaar JC. Posaconazole therapeutic drug monitoring in clinical practice and longitudinal analysis of the effect of routine laboratory measurements on posaconazole concentrations. Mycoses. 2019 Aug;62(8):698-705. doi: 10.1111/myc.12948. Epub 2019 Jun 18. PMID: 31145490; PMCID: PMC6852019.

Kraljevic M, Khanna N, Medinger M, Passweg J, Masouridi-Levrat S, Chalandon Y, Mueller NJ, Schanz U, Vernaz N, Van Delden C, Neofytos D; Swiss Transplant Cohort Study. Clinical
considerations on posaconazole administration and therapeutic drug monitoring in allogeneic hematopoietic cell transplant recipients. Med Mycol. 2021 Jul 6;59(7):701-711. doi: 10.1093/mmy/myaa106. PMID: 33381803.

Dekkers BGJ, Bakker M, van der Elst KCM, Sturkenboom MGG, Veringa A, Span LFR, Alffenaar JC. Therapeutic Drug Monitoring of Posaconazole: an Update. Curr Fungal Infect Rep. 2016;10:51-61. doi: 10.1007/s12281-016-0255-4. Epub 2016 May 7. PMID: 27358662; PMCID: PMC4896980.

Cojutti PG, Candoni A, Lazzarotto D, Rabassi N, Fanin R, Hope W, Pea F. Co-administration of proton pump inhibitors and/or of steroids may be a risk factor for low trough concentrations of posaconazole delayed-released tablets in adult patients with haematological malignancies. Br J Clin Pharmacol. 2018 Nov;84(11):2544-2550. doi: 10.1111/bcp.13707. Epub 2018 Aug 19. PMID: 29975796; PMCID: PMC6177717.

Chen L, Krekels EHJ, Verweij PE, Buil JB, Knibbe CAJ, Brüggemann RJM. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Posaconazole. Drugs. 2020 May;80(7):671-695. doi: 10.1007/s40265-020-01306-y. PMID: 32323222; PMCID: PMC7183491.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024