Huntingtonin tauti, ITI5-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus

B -HUNT-D   KL 4656

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Huntingtonin taudin diagnostiikka ja prediktiivinen testaus.

Huomioitavaa

Ennustava geenitutkimus tehdään vain perinnöllisyyslääkärin lähetteellä.

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

3-5 ml EDTA-verta. Näytteen mukana on toimitettava taustatiedot ja kysymyksenasettelun sisältävä lähete.

Säilytys ja lähetys

Näyte lähetettävä mielellään jo näytteenottopäivänä. Tarvittaessa näyte säilyy 2-3 vuorokautta jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

Menetelmä

Fragmenttianalyysi. Kaupallinen AmplideX -kitti.

Vastausaika (arkipäivää)

20 - 25

Tulkinta

Huntingtonin tauti on vallitsevasti periytyvä neurologinen sairaus. Tauti puhkeaa yleensä keski-iässä ja ensimmäisiä oireita ovat tahdosta riippumattomat nykivät liikkeet, lihasten hallintakyvyn ja keskittymiskyvyn heikkeneminen sekä mahdollisesti muistin menetys ja persoonallisuuden muutos. Huntingtonin taudin aiheuttaa HTT- eli huntingtin-geenin (tunnettu aiemmin nimellä IT15) eksonissa 1 sijaitsevan CAG-toistojakson monistuma, jonka seurauksena glutamiinijakso pitenee geenituotteessa. Geenimuutoksen periytyessä isän kautta lapselle on CAG-toistojaksolla taipumus laajentua ja tällöin taudin oireet alkavat yleensä aikaisemmin.

Normaalissa HTT-geenituotteessa on alle 27 CAG toistojaksoa. Toistojaksolukumäärä 27-35 (esimutaatio) ei aiheuta sairautta, mutta toistojaksot voivat lisääntyä tällaisen geenikopion periytyessä seuraavaan sukupolveen. Toistojakson monistuma, jossa on yli 35 CAG-toistoa, varmistaa Huntingtonin taudin diagnoosin oireisella potilaalla. Ennakoivassa geenitestissä toistojaksojen määrän ollessa 36-39 vain osa henkilöistä sairastuu Huntingtonin tautiin, mutta kun toistojen lukumäärä on yli 39 seurauksena on aina Huntingtonin tauti.

Tekopaikka

HUSLAB
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 05.04.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024