Fenytoiini

S -Fenyt          KL 1243

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Fenytoiinihoidon seuranta.
Fenytoiini on epilepsialääke, jota käytetään myös digitaliksen aiheuttamien sydämen rytmihäiriöiden hoitoon.
Fenytoiini imeytyy lähes täydellisesti (85-95 %) suun kautta annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan hoitoannoksilla 1-6 tunnin kuluessa. Myrkytyksissä imeytyminen ja huippupitoisuuksiin tulo viivästyvät huomattavasti.
Fenytoiinin jakautumistilavuus on keskimäärin 0.7 l/kg. Fenytoiini sitoutuu 88-92 %:sti plasman proteiineihin. Uremiassa ja raskauden aikana valkuaiseen sitoutuminen vähenee. Fenytoiini metaboloituu maksassa pääasiassa CYP2C9 ja osin CYP2C19 vaikutuksesta. Molemmissa esiintyy geneettistä polymorfismia, mikä vaikuttaa yksilöllisesti seerumin fenytoiinin pitoisuuksiin. Vain 5 % erittyy muuttumattomana virtsaan. Sen puoliintumisaika plasmassa vaihtelee välillä 6-24 (jopa 60) tuntia. Se on pidentynyt vastasyntyneillä ja nefroottisessa syndroomassa. Puoliintumisaika on annoksesta riippuvainen. Vakiintuneen tason saavuttamiseen tarvitaan 2-9 vuorokautta.
Farmakokineettiset yhteisvaikutukset mm. muiden epilepsialääkkeiden kanssa ovat yleisiä.

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

CEDIA

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttinen pitoisuus epilepsian hoidossa on 40-79 µmol/l. Vastasyntyneillä (alle 3 kk) hoitoalue on matalampi.
Toksisia oireita voi esiintyä, kun pitoisuus ylittää 99 µmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 19.06.2017

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023