Fenytoiini

S -Fenyt          KL 1243

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Fenytoiinihoidon seuranta.
Fenytoiini on epilepsialääke, jota käytetään myös digitaliksen aiheuttamien sydämen rytmihäiriöiden hoitoon.
Fenytoiini imeytyy lähes täydellisesti (85-95 %) suun kautta annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan hoitoannoksilla 1-6 tunnin kuluessa. Myrkytyksissä imeytyminen ja huippupitoisuuksiin tulo viivästyvät huomattavasti.
Fenytoiinin jakautumistilavuus on keskimäärin 0.7 l/kg. Fenytoiini sitoutuu 88-92 %:sti plasman proteiineihin. Uremiassa ja raskauden aikana valkuaiseen sitoutuminen vähenee. Fenytoiini metaboloituu maksassa pääasiassa CYP2C9 ja osin CYP2C19 vaikutuksesta. Molemmissa esiintyy geneettistä polymorfismia, mikä vaikuttaa yksilöllisesti seerumin fenytoiinin pitoisuuksiin. Vain 5 % erittyy muuttumattomana virtsaan. Sen puoliintumisaika plasmassa vaihtelee välillä 6-24 (jopa 60) tuntia. Se on pidentynyt vastasyntyneillä ja nefroottisessa syndroomassa. Puoliintumisaika on annoksesta riippuvainen. Vakiintuneen tason saavuttamiseen tarvitaan 2-9 vuorokautta.
Farmakokineettiset yhteisvaikutukset mm. muiden epilepsialääkkeiden kanssa ovat yleisiä.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

CEDIA

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttinen pitoisuus epilepsian hoidossa on 40-79 µmol/l. Vastasyntyneillä (alle 3 kk) hoitoalue on matalampi.
Toksisia oireita voi esiintyä, kun pitoisuus ylittää 99 µmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 19.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024