Oksatsepaami

S -Oxpam KL 2423


Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Oksatsepaamihoidon seuranta.
Oksatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jolla on sedatiivinen ja anksiolyyttinen vaikutus. Sitä syntyy myös elimistössä mm. klooridiatsepoksidin, diatsepaamin ja kloratsepaatin metabolian tuloksena.
Oksatsepaami imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Hyötyosuus on yli 90 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-4 tunnissa. Oksatsepaami sitoutuu 95-98 %:sti plasman proteiineihin. Sen jakautumistilavuus on 0.4-2.3 l/kg. Oksatsepaamin puoliintumisaika on keskimäärin 9 tuntia (vaihteluväli 4-24 tuntia). Vakiintunut taso saavutetaan 1-3 vuorokaudessa. Oksatsepaami ei metaboloidu I-vaiheen reaktiolla, vaan erittyy virtsaan 95 %:sti glukuronihappoon konjugoituneena. Ikääntyminen ja lievä maksavaurio eivät vaikuta oksatsepaamin kinetiikkaan.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Konjugoitumattoman oksatsepaamin terapeuttinen pitoisuus on 0.7 - 5.2 µmol/l.
Toksisia vaikutuksia voi esiintyä pitoisuuksilla yli 7.0 µmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Päivitetty: 12.07.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024