Streptococcus, viljely, nielusta

Ps-StrVi          KL 2703
  -StrJVi jatkoviljely          KL 4167 (seulottu näyte)

Akkredotoitu menetelmä.

Indikaatiot

Tonsilliitin etiologian selvittely.

Näyte

Ruokailu tai juominen vähän ennen näytteenottoa saattaa heikentää näytteen laatua.
Kieli painetaan alas lastan avulla. Näyte otetaan dacrontikulla tulehdusalueelta nielurisoista, mieluiten peitteisestä kohdasta, sekä takanielusta varoen koskettamasta posken limakalvoa. Näytetikku laitetaan kuljetusputkeen tai viljellään huoneenlämpöiselle selektiiviselle kasvatusalustalle.
Jatkoviljelyyn lähetetään positiivisiksi epäillyt maljaviljelmät.

Säilytys ja lähetys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 1 - 2 vrk. Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely selektiiviselle yleiselatusainemaljalle. ß-hemolyyttisistä streptokokeista tehdään tunnistus massaspektrometrillä tai seroryhmämääritys ja tarvittaessa herkkyysmääritykset.

Tekotiheys

Tehdään arkipäivisin ma-la, valmistuu 1 vrk:ssa.

Vastauaika(arkipäivää)

1

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

Streptococcus pyogenes eli A-ryhmän ß-hemolyyttinen streptokokki on tärkein bakteeritonsilliitin aiheuttaja. Myös G- ja C-ryhmien ß-hemolyyttiset streptokokit voivat aiheuttaa tonsilliittia.

Virhelähteet

Alustava tunnistus asiakaslaboratorioissa tehdään basitrasiiniherkkyyden perusteella. Basitrasiinilla ei kyetä erottelemaan kaikkia G- ja C-ryhmien ß-hemolyyttisiä streptokokkeja A-ryhmän streptokokeista.

Tiedustelut

Sairaalamikrobiologi Minna Ervola
etunimi.sukunimi@synlab.fi
Päivitetty: 26.11.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021