Streptococcus, viljely, nielusta

Ps-StrVi          KL 2703

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Tonsilliitin etiologian selvittely.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies).

Näyte

Limakalvonäyte tonsilloista. Näytetikku laitetaan kuljetusputkeen. 

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely selektiiviselle yleiselatusainemaljalle. ß-hemolyyttisistä streptokokeista tehdään tunnistus massaspektrometrillä tai seroryhmämääritys ja tarvittaessa herkkyysmääritykset. Maininta herkkyysmäärityksestä pyydetään kirjaamaan myös näyteputkeen.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

1

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

Streptococcus pyogenes eli A-ryhmän ß-hemolyyttinen streptokokki on tärkein bakteeritonsilliitin aiheuttaja. Myös G- ja C-ryhmien ß-hemolyyttiset streptokokit voivat aiheuttaa tonsilliittia.

Virhelähteet

Ruokailu tai juominen vähän ennen näytteenottoa saattaa heikentää näytteen laatua.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 28.02.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024