Streptococcus, viljely, nielusta

Ps-StrVi          KL 2703
  -StrJVi jatkoviljely          KL 4167 (seulottu näyte)

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Tonsilliitin etiologian selvittely.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies) tai viljelymalja

Näyte

Limakalvonäyte tonsilloista. Näytetikku laitetaan kuljetusputkeen tai viljellään huoneenlämpöiselle selektiiviselle kasvatusalustalle.
Jatkoviljelyyn lähetetään positiivisiksi epäillyt maljaviljelmät.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely selektiiviselle yleiselatusainemaljalle. ß-hemolyyttisistä streptokokeista tehdään tunnistus massaspektrometrillä tai seroryhmämääritys ja tarvittaessa herkkyysmääritykset.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

1

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

Streptococcus pyogenes eli A-ryhmän ß-hemolyyttinen streptokokki on tärkein bakteeritonsilliitin aiheuttaja. Myös G- ja C-ryhmien ß-hemolyyttiset streptokokit voivat aiheuttaa tonsilliittia.

Virhelähteet

Ruokailu tai juominen vähän ennen näytteenottoa saattaa heikentää näytteen laatua.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 27.09.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023