Haloperidol

S -Halop KL 3949

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Haloperidolihoidon seuranta.
Haloperidoli on butyrofenonien ryhmään kuuluva neurolepti. Haloperidoli imeytyy hyvin, mutta vaihtelevasti suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on 60 ± 18 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1.7 ± 3.2 tunnissa. Haloperidoli sitoutuu plasman proteiineihin noin 90 %:sti. Sen jakautumistilavuus on keskimäärin 18 l/kg. Haloperidoli metaboloituu maksassa. Pelkistyneen haloperidolin aktiivisuus on noin 25 % haloperidoliin verrattuna. Pelkistynyt haloperidoli saattaa muuttua takaisin haloperidoliksi. Haloperidolin ja pelkistyneen haloperidolin pitoisuudet seerumissa ovat samaa suuruusluokkaa. Haloperidolin puhdistuma on 11.8 ± 2.9 ml/min/kg. Se on suurentunut lapsilla ja tupakoivilla sekä pienentynyt vanhuksilla. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on haloperidolilla 18 ± 5 tuntia ja pelkistyneellä inaktiivisella metaboliitilla 67 ± 5 tuntia. Hidas muuttuminen takaisin haloperidoliksi voi selittää joskus mitattuja pitkiä kanta-aineen puoliintumisaikoja. Haloperidolin puoliintumisaika on lapsilla lyhentynyt. Vakiintunut taso saavutetaan yleensä 2-5 vuorokaudessa.
Lihakseen annettu haloperidoli vapautuu hitaasti, mikä muuttaa kineettisiä arvoja.

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Haloperidolin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Haloperidolin pitoisuuden terapeuttisella alueella katsotaan yleensä olevan 3 - 20 µg/ll.
Toksinen pitoisuus lapsilla yli 10 µg/l ja aikuisilla yli 100 µg/l.  Aikuisilla ekstrapyramidaalioireita esiintyy enemmän pitoisuuden ollessa yli 10 µg/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 03.12.2015

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022