Syljen kortisoli, LC-MS/MS -menetelmällä

Sa-KorsoMS   ATK 10736

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Cushingin taudin (hyperkortisolismin) seulontatutkimus. Sylkeen suodattuneen kortisolin määrittäminen.

Näyteastia

Salivette-keräysputki

Näyte

Sylkinäyte, 1-2 ml. Näyte kerätään omaan sille tarkoitettuun erikoisputkeen, Salivette-keräysputkeen (Salivette Cortisol, Code Blau, no 51.1534.500, Sarstedt Oy).
Näytteenottoputket ja ohjeet voidaan tilata SYNLABista.

Näytteen käsittely

Näyte sentrifugoidaan ja pakastetaan siinä laboratoriossa, joka vastaanottaa näytteen tutkittavalta. Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida, että SYLKINÄYTE ON EHDOTTOMASTI SENTRIFUGOITAVA (3 min, n. 1300 g) ENNEN PAKASTUSTA niin, että riittävä määrä sylkinestettä irtoaa filtteristä Salivette-putken pohjalle. Tämän jälkeen sisäpatruuna/filtteri on poistettava ja erotettu sylkineste pakastetaan keräysputken pohjalle ja lähetetään pakastettuna.

Säilytys ja lähetys

Esikäsitelty näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. Huomioittehan, että vastaanotamme ainoastaan esikäsiteltyjä ja pakastettuja näytteitä.

Esivalmistelut

Fyysistä rasitusta tulisi välttää 3 tuntia ja hampaiden pesua sekä ruokailua 1 tunti ennen sylkinäytteen keräystä. Kortisolilääkkeet (prednisoni ym.) vaikuttavat seerumin kortisolin pitoisuuteen ja myös sylkimääritykseen. Hydrokortisonivoiteet, joita normaalisti saa apteekista, eivät häiritse määritystä, mikäli voide ei pääse kontaminoimaan sylkinäytettä esim. käsien kautta. Mitään syljen eritystä lisääviä aineita, kuten sitruunamehua, ei saa käyttää näytteenoton yhteydessä. Suu on hyvä huuhdella puhtaalla vedellä ja tyhjentää ennen keräyksen aloitusta.

Sylkinäytteen keräys

Ohje potilaalle:
Sylkinäyte kerätään iltayöstä klo 23-24 välillä. Puolen tunnin poikkeama ajoista ei ole kriittinen. Näyte otetaan Salivette-keräysputkeen, joka annetaan potilaalle sairaalan osastolta tai poliklinikalta.

- Avaa Salivette-putki, sisällä näkyy polyetyleenivanutukko.

- Laita tukko käsin koskematta suuhun ja pidä sitä siellä vähintään 1 minuutin ajan tai niin kauan, että tukko tuntuu "vettyneeltä" ja se ei enää ime sylkeä ja ylimääräinen sylki on nieltävä.

- Pane märkä tukko käsin koskematta takaisin putkeen niin, että se sijoittuu siellä erillisen muovihylsyn sisään.

- Kirjoita putkeen nimesi ja henkilötunnuksesi sekä näytteen keräysaika.


- Kerätty sylkinäyte (Salivette-putkessa) säilytetään tarvittaessa
jääkaapissa yön yli ja toimitetaan laboratorioon seuraavana päivänä, tai viimeistään
48 tunnin kuluessa näytteenotosta.

HUOM! Näytteeseen on aina merkittävä oikea sylkinäytteen ottoaika, Ei aikaa milloin näyte tuotiin tai vastaanotettiin laboratoriossa! Tarkka näytteenottoaika tarvitaan syljen kortisolitulosten tulkintaa varten, sillä kortisolilla on merkittävä vrk-aikavaihtelu.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen  (LC-MS/MS)

Tekotiheys

Tehdään kerran viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

5 - 15

Viitearvot

alle 3  nmol/l 

Tulkinta

Iltayöllä (klo 23-24) kerätty syljen kortisoli on sensitiivinen Cushingin oireyhtymän (hyperkortisolismin) seulontatutkimus.

Syljen kortisoli on plasman ultrafiltraattia, joka kuvaa seerumin vapaata, biologisesti aktiivia kortisolifraktiota (sylki/seerumi-suhde=1:50). Syljen kortisolin pitoisuus noudattaa normaalia vuorokaudenajan vaihtelua. Syljen kortisolipitoisuus on korkeimmillaan aamulla ja matalimmillaan keskiyöllä.

Terveillä henkilöillä klo 23-24 kerätyssä sylkinäytteessä kortisolin pitoisuus on massaspektrometrisellä menetelmä määritettynä alle 3 nmol/l, mutta vaihtelee menetelmästä riippuen. Cushingin taudissa kortisolin normaali vuorokausivaihtelu puuttuu ja iltayön syljen kortisoliarvot ovat yleensä selvästi koholla. Sa- Korsolin sensitiivisyys Cushingin taudin seulonnassa on 91- 93%, kun spesifisyys on 100 %. Syljen kortisoli on julkaisujen mukaan Cushingin taudin seulonnassa parempi tai ainakin yhtä hyvä kuin perinteiset seulontakokeet lyhyt DXM-estokoe ja dU-Korsol.

Kirjallisuudessa esitetyt syljen kortisolin raja-arvot ovat hyvin menetelmäkohtaisia ja tuloksen tulkinta edellyttää sen vertaamista laboratorion omiin viitearvoihin. Immunologiset menetelmät antavat 2 - 2,5-kertaista tulostasoa verrattuna HUSLABin LC-MS/MS menetelmään. HUSLABin viitearvot (alle 3.0 nmol/l) perustuvat 65 terveen aikuisen sylkinäytteisiin. Mayo Clinical laboratorion (LC-MS/MS) viitearvot syljen kortisolille ovat klo 7 - 9 ( 2,8 - 20,7 nmol/l), klo 15 - 17 (alle 11,1 nmol/l) ja klo 23 - 24 (keskiyö) (alle 2,8 nmol/l).

Tekopaikka

HUSLAB
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 12.06.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024