Sinkki

B -Zn                  KL 2636
P -Zn          KL 2639
U -Zn          KL 1777
dU-Zn          KL 2637

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Hivenainealtistuksen tai -saannin seuraaminen.

Näyteastia

B -Zn: Hivenaineputki (B ja P), näytteenottoa varten
P -Zn: Hivenaineputki (B ja P), näytteenottoa varten ja Hivenaineputki, erikoispesty, plasman kuljetusputki
U -Zn: Erikoispesty polypropyleenikuljetuspullo
dU-Zn: Tehdaspuhdas keräysastia (ei saa olla kumista valmistettuja osia, esim. korkin tiiviste) ja Hivenaineputki, virtsanäytteenkuljetus

Näyte

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Näytteiden ottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettuja hepariiniputkia. EDTA-veri tai -plasma ei sovellu näytteeksi. Lipeemisyys ja hemolyysi häiritsee määritystä.

B -Zn:

Kokoverinäytteet sekoitetaan hyvin putkia käännellen näytteenotossa, niin että hepariini sekoittuu täysin veren kanssa. Hyytymät häiritsevät määritystä. Putket lähetetään sellaisenaan.

P -Zn:

1 ml hepariiniplasmaa (minimi 0.3 ml). Näyte otetaan hivenaineille tarkoitettuun hepariinierikoisputkeen ja sentrifugoidaan mahdollisimman pian. Plasma siirretään puhtaalla Pasteur- kertakäyttöpipetillä erikoiskäsiteltyyn kuljetusputkeen. (ks. Tarvikkeet)

U -Zn:

Iltanäyte: näyte otetaan altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä työviikon tai altistumisjakson lopulla. Nestetasapainon voimakkaat vaihtelut heikentävät tuloksen luotettavuutta. Muutama tunti ennen näytteenottoa on vältettävä runsasta juomista, nesterajoitusta ja voimakasta fyysistä rasitusta. Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Näyte otetaan puhtaaseen muoviastiaan (miel. polypropyleeni), ja siirretään 20 ml välittömästi erikoispestyyn polypropyleenikuljetuspulloon.

Näytteen mukana on suositeltavaa lähettää täytetty esitietolomake.

dU-Zn:

Virtsa kerätään tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan. Keräysastiassa tai sen korkissa ei saa olla kumista valmistettuja osia (esim. korkin tiiviste). Keräysastia säilytetään kylmässä keräyksen ajan. Virtsamäärä mitataan ja ilmoitetaan pyynnön yhteydessä. Näytteeksi lähetetään 3 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa erikoispestyssä polypropyleenikuljetusputkessa.

Tarvikkeet

Näytteenottoputket ja erikoispestyt polypropyleeniputket voi tilata SYNLABin tarviketilauslomakkeella.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

B -ZnAtomiabsorptiospektrometrinen (AAS)
P -ZnFotometrinen
U -ZnMassaspektrometrinen (ICP-MS)
dU-Zn   Massaspektrometrinen (ICP-MS)

Tekotiheys

B -Zn5 x vko
P -Zn5 x vko
U -Znjoka toinen viikko
dU-Zn   3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

B -Zn4
P -Zn4
U -Zn12
dU-Zn   8

Viitearvot

B -Zn     61 - 115  µmol/l 

P -Zn
ikäviitearvot
alle 14 v     7.7 - 15 µmol/l
≥ 14 v9 - 18 µmol/l

U -Zn     1 - 12 µmol/l
dU-Zn   2.3 - 12 µmol/24h

Kirjallisuus

L. Thomas (2012) Labor und Diagnose, 8th edition, TH-Books Verlagsgesellschaft, Frankfurt: 576.

Tekopaikka

P -Zn, B -Zn, dU-Zn:
MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

U -Zn:
Työterveyslaitos
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 17025

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023