Farmakogeneettinen laaja testipaneeli, DNA-tutkimus verestä

B -FarmL-D ATK 8946

Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen lääkkeen valinnassa ja annostuksessa on osa nykyaikaista ja taitavaa lääkkeiden määräämistä. Testin tulokset auttavat ennakoimaan lääkkeiden vaikutuksia potilaaseen sekä annostelemaan lääkkeitä aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin.
Farmakogeneettisessä laajassa testipaneelissa tutkitaan noin 20 lääkeainemetaboliaan vaikuttavaa geeniä. Paneeliin on valittu geenit, joiden variaatiot vaikuttavat yleisesti määrättyjen lääkeaineiden metaboliaan. Sytokromi  P450 (CYP) on tärkein ensimmäisessä vaiheessa lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvista entsyymijärjestelmistä. CYP-entsyymejä on useita ja eri  lääkeianeet metaboloituvat eri CYP-entsyymien kautta. Toisaalta joidenkin lääkeaineiden metabolia vaatii usean eri entsyymin toimintaa (vrt. varfariinihoito; CYP2C9 ja VKORC1). CYP-entsyymien variaatioiden lisäksi paneelissa tutkitaan variaatioita, jotka liittyvät lääkehoidon lisääntyneeseen sivuvaikutusriskiin (esim. SLCO1B1 ja faktorit FV ja FII). Laajennetussa paneelissa on mukana on lisäksi mm. syöpälääkemetaboliassa tärkeät TPMT- ja DPYD-geenit sekä G6PD-geeni joka on tärkeässä roolissa hemolyyttisen anemian riskiä arvioitaessa etenkin Afrikan maista tulevien potilaiden kohdalla.
Paneelin käyttö on kustannustehokkaampaa kuin erillisten geenien/variaatioiden tutkiminen yksittäin. Laajennettu paneeli kattaa yli 100 lääkeainetta, joiden vaikutus riippuu merkittävästi potilaan omasta perimästä.

Indikaatiot

Lääkehoidon aloitus, sopivan annostuksen määrittely. Epäily lääkehoidon tehosta. Lääkehoidon haittojen ennaltaehkäisy.

Näyte

3 ml EDTA-verta.
Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Huom! KELA-korvauksen saamiseksi pyyntöön tulee liittää kliiniset esitiedot.

Säilytys ja lähetys

Lähetys mahdollisimman pian huoneenlämpöisenä. Lyhytaikainen (1-3 vrk) säilytys jääkaapissa. Näyte ei saa jäätyä.

Menetelmä

Tutkimus tehdään TaqMan-kemialla (SNP-variaatiot OpenArray-teknologialla ja CYP2D6-geenin monistuma/puutos TaqManMGB kemialla). Tutkimuksella ei havaita tutkittavien geenien harvinaisia variaatioita eikä CYP2D6-geenin mahdollisia harvinaisia muunnoksia, joilla saattaa olla vaikutusta metabolianopeuteen.

Tutkittavat variaatiot

GeeniVariaatio   GeeniVariaatioGeeniVariaatio
ABCB1rs1045642CYP2D6rs1065852CYP3A5rs55965422      
ALDH2rs671CYP2D6rs1080985CYP3A5rs56411402
BCHErs1799807CYP2D6 rs1135840CYP3A5rs776746
BCHErs1803274CYP2D6 rs16947DPYDrs3918290
BCHErs28933389CYP2D6rs201377835DPYDrs55886062
BCHErs28933390        CYP2D6  rs28371706              DPYD     rs67376798
CYP1A2rs12720461CYP2D6rs28371725FII   rs1799963
CYP1A2rs2069514CYP2D6rs35742686FV  rs6025
CYP1A2rs2069526CYP2D6rs3892097G6PD    rs1050828
CYP1A2rs35694136CYP2D6rs5030655G6PD   rs1050829
CYP1A2rs762551CYP2D6rs5030656G6PD       rs137852339
CYP2B6rs2279343CYP2D6rs5040862G6PD    rs5030868
CYP2B6rs28399499CYP2D6rs5030865G6PD   rs5030869
CYP2B6rs3211371CYP2D6rs5030867G6PDrs72554665
CYP2B6rs34223104CYP2D6rs59421388G6PD  rs78478128
CYP2B6rs3745274CYP2D6rs72549346GRIK4rs1954787
CYP2C19rs12248560CYP2D6rs72549351IFNL3 rs12979860
CYP2C19  rs28399504CYP2D6rs72549353SLCO1B1   rs11045821
CYP2C19rs41291556CYP2D6rs72549354SLCO1B1  rs11045872
CYP2C19rs4244285CYP2D6rs72549356SLCO1B1  rs11045879
CYP2C19rs4986893CYP2D6rs769258SLCO1B1  rs2306283
CYP2C19rs56337013CYP2D6rs774671100SLCO1B1  rs4149056
CYP2C19rs72552267CYP2D6del/dup (CNV)SLCO1B1       rs4149081
CYP2C19 rs72558186           CYP3A4rs2740574TPMT   rs1142345
CYP2C9rs1057910CYP3A4rs35599367TPMT    rs1800460
CYP2C9rs1799853CYP3A5rs10264272TPMT   rs1800462
CYP2C9rs28371686CYP3A5rs28365083TPMT   rs1800584
CYP2C9rs56165452CYP3A5rs28383479UGT1A1rs4148323
CYP2C9rs9332131CYP3A5rs41303343UGT1A1rs887829
CYP3A5rs55817950VKORC1rs9923231

Tekotiheys

2x kk

Vastausaika (arkipäivää)

15-20

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Tulkinnassa hyödynnetään yhteistyökumppanin (Abomics Oy) farmakogeneettistä asiantuntijaosaamista. Tuloksen tulkinta perustuu mm. Abomics Oy:n GeneRx-tietokantaan, joka sisältää useista eri lähteistä kootut tiedot geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien fenotyyppikohtaiset suositukset annosohjeineen.

Huomioitavaa

Tämän tutkimuksen tulos tallennetaan automaattisesti geenitaltioon, joka on potilaan henkilökohtainen tietovarasto geenitestien tuloksille.
Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Kun pyydetty tutkimus on valmistunut, vastataan tulos normaalilla vastausliikenteellä asiakkaan potilastietojärjestelmään. Lisäksi tulos tulkintoineen tallennetaan Geenitaltio-palveluun. Potilas saa tallennuksesta puhelimeensa viestin, jossa annetaan ohjeet geenitaltioon kirjautumiseen. Geenitaltiosta tulokset ovat potilaan hyödynnettävissä tarvittaessa.
(Potilas voi halutessaan kieltäytyä antamasta puhelinnumeroaan, mutta tällöin hän ei saa viestiä tulosten valmistumisesta itselleen.)
Lisätietoja: www.geenitaltio.fi

Lisätietoja

Terveysportti, Farmakogenetiikka, www.terveysportti.fi
PharmGKB julkinen tietokanta, www.pharmgkb.org/index.jsp
Abomics Oy, www.abomics.fi

Tiedustelut

asiakaspalvelu@medix.fi 

Tekopaikka

SYNLAB Tallinna
Päivitetty: 25.06.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020