Neurofilamentti, kevytketjut

S -NFL     ATK 10743
Li-NFL ATK 10744

Alihankinta, menetelmä akreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Neurodegeneratiivisen taudin, erityisesti motoneuronisairauksien kuten Amyotrofinen Lateraaliskleroosi (ALS) tai otsa- ja ohimolohkorappeuman (Frontotemporaalinen dementia, FTD) epäily ja ennusteen arviointi.

Neurodegeneratiivisten muistihäiriöiden erottaminen psykiatrisista muistihäiriöistä.

Taudin etenemisen, hoidon onnistumisen ja sivuvaikutusten seuranta relapsoiva-remittoivassa multippeliskleroosissa.

Natalitsumabihoidon aiheuttaman progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) varhainen havaitseminen.

Näyteastia

S -NFL: Seerumiputki
Li-NFL: Tehdaspuhdas putki

Näyte

S -NFL: 1 ml seerumia
Li-NFL: 0,5 ml likvoria

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa viikon, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna jolloin myös lähetys pakastettuna.

Viitearvot

S -NFL: 
Ikä
≤20 v<7.4 ng/l 
21-30 v     <9.9 ng/l
31-40 v <13.1 ng/l
41-50 v<17.5 ng/l
51-60 v<23.3 ng/l
61-70 v<30.9 ng/l
71-80 v<41.3 ng/l
81-90 v<54.9 ng/l
≥91 vEi käytössä viitearvoja

Li-NFL:
Ikä
≤29 v<290 ng/l
30-38 v<380 ng/l
39-59 v  <830 ng/l
yli 60 vEi käytössä viitearvoja

Menetelmä

SIMOA (Single Molecular Array)

Tekotiheys

1 x viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

8-12

Tulkinta

NfL on hermosolujen eli neuronien proteiini, jota vapautuu soluvaurioiden yhteydessä. Vaurioituvia hermosoluja tavataan neurodegeneratiivisten sairauksien kuten MS, ALS ja Alzheimer yhteydessä. Näiden sairauksien varhainen diagnosointi ja monitorointi edesauttaa lääkityksen valintaa ja sen varhaista aloittamista. Näin taudin etenemistä voidaan hidastaa tai ehkäistä.

NfL:ia on tutkittu biomarkkerina akuutin neurodegeneratiivisen taudin aktiivisuuden kvantifiointiin, hoidon vasteen seurantaan ja ennustamaan atrofian tilaa, kehittymistä ja vakavuutta.

Neurofilamentit lisääntyvät ALS:n varhaisessa vaiheessa ja pysyvät sitten korkealla tasolla. NfL on erittäin herkkä hermosoluvaurion markkeri, mutta ei spesifinen vaurion syyn tai sijainnin suhteen.

Tekopaikka

Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Körtvelyessy P, et al. Ratio and index of Neurofilament light chain indicate its origin in Guillain-Barré Syndrome. Ann Clin Transl Neurol. 2020 DOI: 10.1002/acn3.51207. 

Körtvelyessy P, et al. Biomarkers of Neurodegeneration in Autoimmune-Mediated Encephalitis. Front Neurol. 2018 DOI: 10.3389/fneur.2018.00668.

Pawlitzki M, et al. CSF Neurofilament Light Chain Levels in Primary Progressive MS: Signs of Axonal Neurodegeneration. Front Neurol. 2018 DOI: 10.3389/fneur.2018.01037.

Körtvelyessy P, et al. CSF Biomarkers of Neurodegeneration in Progressive Non-fluent Aphasia and Other Forms of Frontotemporal Dementia: Clues for Pathomechanisms? Front Neurol. 2018. DOI: 10.3389/fneur.2018.00504.

Körtvelyessy P, et al. Biomarkers of Neurodegeneration in Autoimmune-Mediated Encephalitis. Front Neurol. 2018 DOI: 10.3389/fneur.2018.00668.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 30.05.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024