Tematsepaami

S -Temats KL 4019


Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Tematsepaamihoidon seuranta. Tematsepaami eli 3-hydroksidiatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään erityisesti nukahtamisvaikeuksiin, tilapäiseen ahdistuneisuuteen ja jännittyneisyyteen.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 0.1 - 3.0 µmol/l.
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 3 µmol/l.

Tematsepaami imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on noin 90 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 30-60 minuutissa. Tematsepaami sitoutuu plasman proteiineihin n. 98 %:sesti. Sen jakautumistilavuus on noin 1 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 11 ± 6 tuntia. Sen eliminaatio ei muutu merkittävästi iän myötä tai munuaisten vajaatoiminnassa. Noin 80 % annoksesta erittyy virtsaan, pääasiassa glukuronihappoon konjugoituneena ja 12 % ulosteeseen. Pieni määrä tematsepaamista metaboloituu oksatsepaamiksi.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Päivitetty: 07.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024