PAH-seoksille altistuvat

U -PAH  ATK 12026 

Alihankinta, tutkimus on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

PAH-seokset koostuvat sadoista erilaisista yhdisteistä. Työperäistä altistumista erilaisille PAH-seoksille on mahdollista arvioida määrittämällä virtsasta altistusindikaattoreina sekä naftoli että pyrenoli, jotka yhdessä kuvastavat luotettavasti ihon- ja/tai keuhkojen kautta tapahtunutta kokonaisaltistumista PAH-yhdisteille.

Naftaleeni (→ virtsan naftoli) on merkkiaine helposti ilmaan rikastuville pienimolekyylisille PAH-aineille, kun taas pyreeni (→ virtsan 1-pyrenoli) on merkkiaine ensisijaisesti hiukkasmaiselle ja vaikeasti ilmaan haihtuvalle PAH-jakeelle, joka sisältää syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä.

Huomioitavaa

Savustettua, hiillostettua tai voimakkaasti grillattua ruokaa ei saa syödä näytteenottopäivänä, koska se lisää virtsan pyrenolipitoisuutta.

Tupakointi lisää virtsan pyrenolipitoisuutta n. 0,2 µg/l.
Tupakointi lisää virtsan naftolipitoisuutta ja sille on annettu eri viiteraja tupakoiville ja tupakoimattomille.

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä.

Näyteastia

2 x hivenaineputki virtsanäytteenkuljetus

Näyte

20 ml virtsaa. Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista. Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Lähete

Näytteen mukana on lähetettävä esitietolomake.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten että se ehtii laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään jääkaapissa viikonlopun yli ja lähetetään seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

Pyydettäessä

Vastausaika (arkipäivää)

35

Viitearvot

Altistumattomien viiteraja:  
U -Naftol:7 µg/l tupakoimattomat
30 µg/l tupakoivat
U -Pyr:0,8 µg/l

Toimenpideraja

U -Naftol: Ei ole asetettu
U -Pyr: 2,6 µg/l

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt luetaan Suomen lainsäädännössä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin aineisiin. Euroopan Unioni on luokitellut naftaleenin syöpävaaran suhteen ryhmään 2, H351 ja kivihiilitervan pyreeniä sisältävän tislausjakeen syöpävaaralliseksi (Carc 1B, H350). Valtioneuvoston asetuksen mukaan näin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua PAH-yhdisteille, ts. mitatut pitoisuudet eivät saa ylittää altistumattomien 2-naftolin ja 1-pyrenolin viiteraja-arvoja.

Tekopaikka

Työterveyslaitos
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 17025

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 13.11.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024