Antifactori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X)

P -AntiFXa     KL 3828

Alihankinta.

Indikaatiot

Pienimolekyylisen hepariinin käytön seuranta erityistilanteissa (esim. lapset, raskaus, suurentunut vuotovaara, maksan ja munuaisten vajaatoiminta, trombolyysihoidon jälkeen, antitromboottisen yhdistelmälääkityksen yhteydessä sekä silloin kun potilaan paino poikkeaa huomattavasti normaalista). Yleensä laboratorioseuranta ei ole kuitenkaan tarpeellinen.

Tutkimus on tarkoitettu vain enoksapariinilla (Klexane), daltepariinilla (Fragmin) ja tintsapariinilla (Innohep) hoidettavien potilaiden seurantaan. Muita lääkkeitä käytettäessä on tutkimuksesta sovittava erikseen laboratorion kanssa. Fondaparinuuksin ja danaparoidin pitoisuutta voidaan arvioida AntiFXa -menetelmän avulla (katso kohta Tulkinta).

Näyteastia

Lisäaineeton hukkaputki 5/4 ml
Na-sitraattiputki (Sodium Citrate 3,2 %)

Näyte

Ensin otetaan hukkaputki verta: 4 ml verta lisäaineettomaan hukkaputkeen tai 2,7 ml verta sitraattiputkeen. Hukkaputkea ei lähetetä analysoitavaksi.

Varsinainen näyte otetaan Na-Sitraattiputkeen. Näytteeksi lähetetään 1 ml 3,2 % Na-sitraattiplasmaa.

Säilytys ja lähetys

Eroteltu plasma säilyy enintään 2 vrk huoneenlämmössä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiakainen (maks. 1 kk) säilytys - 20°C:ssa. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Menetelmä perustuu hyytymistekijä Xa:n inhibitioon AT III -hepariinikompleksin vaikutuksesta. Ylimäärä Xa:ta reagoi kromogeenisen substraatin kanssa ja reaktion lopputuotetta mitataan spektrofotometrisesti.

Tekotiheys

Tehdään 3 - 4 x viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

Ennen hoidon aloittamista pitoisuus on 0 U/ml. Suositeltava hoitoalue, ks. Pharmaca Fennica.

Tulkinta

Fondaparinuuksihoito: 
Mikäli potilas saa fondaparinuuksia, voidaan P -AntiFXa tulos kertoa kertoimella 0,80 fondaparinuuksipitoisuuden arvioimiseksi (fondaparinuuksitulos on tällöin yksikköä µg/ml).

Danaparoidihoito (Orgaran):
Mikäli potilas saa danaparoidia, voidaan P -AntiFXa tulos kertoa kertoimella 0,77 danaparoidipitoisuuden arvioimiseksi (danaparoiditulos on yksikköä U/ml).

Lisätiedot

Pienimolekyläärisen hepariinin vaikutus perustuu osittain yhteisvaikutukseen potilaan plasmassa olevan antitrombiini III:n  (AT3) kanssa. Mikäli P -AntiFXa-tulos on yllättävän matala, suositellaan potilaan P-AT3:n määrittämistä. Vain hyvin matalilla AT3-pitoisuuksilla (<30%) on vaikutusta P -AntiFXa-tulokseen.

Virhelähteet

Tutkimus ei sovellu anti-FXa-aktiivisuuden mittaamiseen andeksaneetti alfan antamisen jälkeen (menetelmä arvioi tällöin lääkepitoisuuden virheellisen suureksi). Näissä tapauksissa hoidon seurannan tulee perustua pääasiassa kliinisiin parametreihin.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 14.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024