Infliksimabi

Pitoisuusmääritys
S -Infli          KL6381

Vasta-ainemääritys
S -InfliAb      KL 6380

Pitoisuus- ja vasta-ainepaketti
S -InfliPa     ATK 9462

osatutkimukset    
S -Infli          KL6381
S -InfliAb     KL 6380


Pakettitutkimuksessa määritetään aina ensin S -Infli ja mikäli tulos on 1,0 mg/l tai pienempi, määritetään myös S -InfliAb.

Tutkimukset ovat akkreditoituja

Indikaatiot

Infliksimabi annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi epäiltäessä tehon vähenemistä. Tutkimusta voidaan käyttää myös remissiossa olevien potilaiden hoidon jatkopäätösten tukena.

Näyteastia

Seerumiputki tai seerumigeeliputki ja erotteluputki.

Näyte

1-2 ml seerumia.

Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
Näytemäärää ei tule ylittää analyysiteknisten syiden vuoksi. Näyte tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

Säilytys 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Pitoisuusmääritys: entsyymi-immunologinen (EIA)
Lääkevasta-ainemääritys: radioimmunologinen (RIA)

Viitearvo

Infliksimabi pitoisuusmääritys
2-10 mg/l

Infliksimabi vasta-ainemääritys
alle 12 AU/ml
Tulokset välillä 12-30 AU/ml ovat raja-arvoisesti kohonneita. Tulos ilmoitetaan tällöin alle 30 AU/ml.

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4 - 15

Tekopaikka

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

ja 

Sanquin
Akkreditointitaho: Dutch Accreditation Council RvA (ILAC MRA:n jäsen).
Standardi: EN ISO 15189

Tulkinta

Pitoisuusmääritys
Tavoitealue on 2-10 mg/l. Tavoitealueella hoidon teho on kliinisissä aineistoissa keskimäärin hyvä. Yli tavoitealueen olevan jäännöspitoisuuden ei ole voitu osoittaa antavan parempaa hoitovastetta tai lisähyötyä (kenties toisinaan havaittavan iriitin hoitovastetta lukuun ottamatta). Alle tavoitealueen olevien jäännöspitoisuuksien osalta annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä voi olla hyötyä, jos matalan pitoisuuden taustalla ei ole potilaalle kehittyneet lääkevasta-aineet.

Lääkevasta-ainemääritys
Vasta-ainepohjaiset biologiset lääkeaineet herättävät joillakin potilailla immuunijärjestelmän ja siten niitä vastaan voi kehittyä elimistössä vasta-aineita. Näillä vasta-aineilla voi olla kahdenlaisia epäsuotuisia vaikutuksia: Vasta-aineiden sitoutuminen lääkeaineeseen voi oleellisesti nopeuttaa lääkkeen eliminaatiota ja ne voivat osallistua lääkkeen antoon liittyvien merkittävien paikallisten tai systeemisten sivuvaikutusten syntyyn.

Positiivinen mittausrajan ylittävä tulos lääkevasta-ainemäärityksessä osoittaa lääkeaineeseen sitoutuvien vasta-aineiden läsnäolon ja viittaa tarpeeseen vaihtaa lääkitys kliinisen tehon heikennyttyä tai merkittävien sivuvaikutusten jälkeen. Vähäinenkin määrä lääkevasta-aineita on lähes poikkeuksetta osoitus kliinisesti merkittävästä, lääkkeen jäännöspitoisuutta oleellisesti laskevasta immunisaatiosta ja on siten selkeä aihe vaihtaa lääkitystä. 

Kirjallisuus

Krieckaert C, Rispens T, Wolbink G. Immunogenicity of biological therapeutics: from assay to patient. Curr Opin Rheumatol 2012; 24(3):306-11.

Sipponen T, Kolho K-L. TNF-alfan salpaajien pitoisuusmääritys tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Duodecim 2013;129(5):499-505. 

Gordon KB, Gandhi M. Strategies for treatment with anti-tumor necrosis factor agents in psoriasis: maintaining efficacy and safety for the long haul. Arch Dermatol 2010; 146(2):186-8.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 22.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024