Propafenoni

S -Propfen     KL 3894

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Propafenonihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 5

Viitearvot

1.5 - 4.4 µmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 5.9 µmol/l.

Yksikkömuunnoskerroin: µmol/l = mg/l x 2.93

Tulkinta

Propafenoni on 1C-tyypin rytmihäiriölääke. Sillä on lisäksi heikko adrenergisiä reseptoreita salpaava vaikutus. Eräissä tutkimusmalleissa propafenonilla on myös luokan III ja IV antiarytmisiä vaikutuksia. 
Propafenoni imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Suuresta ensikierron metaboliasta johtuen hyötyosuus hoidon alussa on noin 50 %. Huippupitoisuus saavutetaan seerumissa 2-3 tunnissa ja vakiintunut taso 3-4 päivässä, jolloin hyötyosuus on noin 100 %. Jakautumistilavuus on 1.1-3.6 l/kg. Propafenonin metaboliassa esiintyy polymorfismia. Pitkäaikaisessa, suun kautta tapahtuvassa annostelussa eliminaation puoliintumisajat vaihtelevat välillä 2.8-11 tuntia. Heikosti metaboloivilla se voi pidentyä 17 tuntiin. Propafenoni sitoutuu 85-90 %:sti plasman proteiineihin. Päämetaboliitit ovat 5-hydroksipropafenoni ja N-depropyylipropafenoni. 5-hydroksipropafenonilla on huomattavan voimakas antiarytminen vaikutus. Vaikka sen pitoisuus on noin 1/5 propafenonin pitoisuudesta, sen on esitetty vastaavan huomattavasta osasta lääkityksen tehosta. Alle 1 % propafenonista erittyy sellaisenaan virtsaan.

Kirjallisuus

Pekka Raatikainen: Rytmihäiriölääkkeiden annostelu. Luku 41, sivut
655-676. Oppikirjassa Kardiologia. Päätoimittaja Juhani Airaksinen, toimittajat
Katriina Aalto-Setälä, Juha Hartikainen, Heikki Huikuri, Mika Laine, Jyri
Lommi, Pekka Raatikainen ja Antti Saraste. Kustannus Oy Duodecim, 3. uudistettu
painos, 2016.

Antman EM, Beamer AD, Cantillon C, et al: Long-term oral propafenone
therapy for suppression of refractory symptomatic atrial fibrillation and
atrial flutter. J Am Coll Cardiol 1988;12: 1005-1011.

Schulz et al: Therapeutic and toxic blood concentrations of nearly 1,000
drugs and other xenobiotics. Critical Care 2012; 16: R136.

Capucci A, Boriani G. Propafenone in the treatment of cardiac arrythmias. A risk-benefit appraisal. Drug Safety 1995;12:55-72.

Harron DWG, Brodgen RN. Propafenone. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic use in the treatment of arrythmias. Drugs 1987;34:617-47.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 20.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024