Venlafaksiini

S -Venlaf KL 1958

Osatutkimukset

S -Dvenlaf ATK 9749

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio

Venlafaksiinihoidon seuranta.
Venlafaksiini on masennuslääke, joka vaikuttaa pääasiassa estämällä serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinottoa hermonpäätteissä.
Venlafaksiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Suuren ensikierron metabolian vuoksi sen hyötyosuus on 42 ± 15%. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan depotkapselien jälkeen n. 6 (4.5-7.5) tunnissa, ja sen eliminaation puoliintumisaika on n. 15 (9-21) tuntia. Maksakirroosi ja munuaisten vajaatoiminta pidentävät puoliintumisaikaa. Jakautumistilavuus on 7.5 ± 3.7 l/kg. Venlafaksiini metaboloituu maksassa polymorfisen CYP2D6:n avulla aktiiviseksi metaboliitiksi O-desmetyylivenlafaksiiniksi, jonka huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 9 tunnin kuluttua (6.5-11 tuntia) ja jonka puoliintumisaika on noin 11 (9-13) tuntia. Erittyminen tapahtuu virtsaan (muuttumatonta venlafaksiinia 1-13 % annoksesta). Venlafaksiini ja O-desmetyylivenlafaksiini sitoutuvat plasman proteiineihin noin 30 %:sti. Vakiintunut taso saavutetaan kolmessa vuorokaudessa. CYP2D6:n farmakogeneettinen polymorfismi ja kyseisen entsyymin induktorien tai estäjien samanaikainen käyttö aiheuttavat yksilöllistä vaihtelua pitoisuuksissa.

Näyte

1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml. . Ei geeliputkeen.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Mikäli lääkettä käytetään vain ilta-annostuksena, se tulee mainita. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)
Vastauksessa ilmoitetaan sekä venlafaksiinin että desvenlafaksiinin pitoisuudet.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä.

Tekotiheys

Tehdään 3 x viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

Kirjallisuudessa ei ole annettu venlafaksiinille ja sen aktiiviselle metaboliitille O-desmetyylivenlafaksiinille terapeuttista viitearvoaluetta. Pitoisuudet vaihtelevat yksilöllisesti.
Venlafaksiinin ja O-desmetyylivenlafaksiinin yhteenlasketuksi pitoisuudeksi on esitetty 610 nmol/l (165 µg/l) 150 mg:n vrk-annoksella. Toisen tutkimuksen mukaan yhteenlaskettu keskiarvopitoisuus on vakaassa tilassa 815 nmol/l (220 µg/l) 3-6 viikon venlafaksiinin käytön jälkeen.

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen@medix.fi

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Long C, Crifasi J, Maginn D, Graham M, Teas S. Comparison of analytical methods in the determination of two venlafaxine fatalities. J Anal Toxicol 1997;21:166-9.
Päivitetty: 23.06.2015

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019