Venlafaksiini

S -Venlaf     KL 1958
STT koodi: 11180

Osatutkimukset

S -DvenlafATK 9749
S -VenDveS   ATK 10463 (Venlafaksiinin ja desmetyylivenlafaksiinin yhteenlaskettu pitoisuus)

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Venlafaksiinihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia (minimi 0.5 ml). Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 5

Viitearvot

S -Venlaf:ei viitearvoja käytettävissä
S -Dvenlaf:ei viitearvoja käytettävissä
S -VenDveS:   370 - 1480 nmol/l
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 2960 nmol/l (yli 800 ng/ml).

Yksikkömuunnoskertoimet:
S -Venlaf: nmol/l = µg/l x 3.6
S -Dvenlaf:  nmol/l = µg/l x 3.8

Tulkinta

Venlafaksiini on masennuslääke, joka vaikuttaa pääasiassa estämällä serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinottoa hermonpäätteissä.
Venlafaksiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Suuren ensikierron metabolian vuoksi sen hyötyosuus on 42 ± 15%. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan depotkapselien jälkeen n. 6 (4.5-7.5) tunnissa, ja sen eliminaation puoliintumisaika on n. 15 (9-21) tuntia. Maksakirroosi ja munuaisten vajaatoiminta pidentävät puoliintumisaikaa. Jakautumistilavuus on 7.5 ± 3.7 l/kg. Venlafaksiini metaboloituu maksassa polymorfisen CYP2D6:n avulla aktiiviseksi metaboliitiksi O-desmetyylivenlafaksiiniksi, jonka huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 9 tunnin kuluttua (6.5-11 tuntia) ja jonka puoliintumisaika on noin 11 (9-13) tuntia. Erittyminen tapahtuu virtsaan (muuttumatonta venlafaksiinia 1-13 % annoksesta). Venlafaksiini ja O-desmetyylivenlafaksiini sitoutuvat plasman proteiineihin noin 30 %:sti. Vakiintunut taso saavutetaan kolmessa vuorokaudessa. CYP2D6:n farmakogeneettinen polymorfismi ja kyseisen entsyymin induktorien tai estäjien samanaikainen käyttö aiheuttavat yksilöllistä vaihtelua pitoisuuksissa.

Kirjallisuus

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51: 9-62.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 11.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024