Alpratsolaami

S -Alprat   KL 3920

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Alpratsolaamihoidon seuranta.
Alpratsolaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva tuskaisuutta vähentävä lääkeaine, jonka erityisindikaatio on paniikkihäiriöt.
Alpratsolaami imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on noin 90 %. Alpratsolaamin imeytyminen hidastuu, jos se otetaan aterian yhteydessä. Imeytyneen lääkeaineen määrä ei silti muutu. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-2 tunnissa. Alpratsolaami sitoutuu plasman proteiineihin noin 70 %:sti. Sen jakautumistilavuus on noin 1 l/kg. Alpratsolaami metaboloituu maksassa pääasiassa hapettumalla 4-hydroksialpratsolaamiksi ja alfahydroksialpratsolaamiksi, jotka ovat aktiivisia. Niiden pitoisuudet ovat pieniä, eivätkä ne oleellisesti vaikuta alpratsolaamin tehoon. Alpratsolaami ja metaboliitit erittyvät virtsaan lähinnä glukuronidikonjugaatteina. Alpratsolaamin puhdistuma on noin 1 ml/kg/min. Eliminaation puoliintumisaika sekä alpratsolaamilla että aktiivisilla metaboliiteilla on noin 12 tuntia. Lihavuus, maksakirroosi ja ikääntyminen vähentävät puhdistumaa ja pidentävät puoliintumisaikaa. Vakiintunut taso saavutetaan 3-4 vuorokauden kuluessa.
Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset ovat yleisiä.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttinen alue 16-161 nmol/l, paniikkihäiriön hoidossa 64-129 nmol/l.
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 322 nmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 02.01.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024