Respiratoristen bakteereiden nukleiinihaponosoitus

-RBakNhO     ATK 10294

Alihankinta

Osatutkimukset

-BopeNhO  
-BoppNhO
-ChpnNhO
-MypnNhO
-LepnNhO
-HinNhO
-StpnNhO

Indikaatio

Hengitystiebakteeri-infektion etiologian selvittäminen.

Näyteastia

Imulimanäyte: Tehdaspuhdas kierrekorkillinen putki
Nenänielutikkunäyte: Eswab bakteerinäytteenotto- ja kuljetusputki
Yskösnäyte: Tehdaspuhdas kierrekorkillinen putki
BAL-näyte: Tehdaspuhdas kierrekorkillinen putki
Nielutikkunäyte: Eswab bakteerinäytteenotto- ja kuljetusputki

Näyte

Näytteitä voi ottaa vain alkuviikosta (ma-ke) näytteen huonon säilyvyyden vuoksi. Näytteiden tulee olla perillä keskuslaboratoriossa viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä (torstaisin viimeistään kello 12 mennessä).

Ensisijaisesti suositeltuja näytelaatuja ovat nenänielun imulima, nenänielun erite, yskös ja bronkoalveolaarinen lavaationeste (BAL). Näytteeksi soveltuu myös nielunäyte, mutta herkkyys voi olla hieman em. näytelaatuja heikompi.

Imulimanäyte: Limaa kerätään nenänielusta molempien sieraimien kautta n. 2 ml ja lähetetään sellaisenaan limankeruuputkessa.

Nenänielutikkunäyte: Taipuisa näytteenottotikku (mieluiten ns. Eswab-nukkatikku) työnnetään alaviistoon nenänpohjaa pitkin aikuisilla n. 12 cm syvyyteen ja alle 2-vuotiailla n. 6 cm syvyyteen (=nenänieluun). Näytteeksi kerätään limakalvon soluja hankaamalla tikkua kiertoliikkeellä. Samalla tikulla voidaan kerätä näyte molemmista sieraimista. Tikku katkaistaan kuljetusnestettä sisältävään näyteputkeen.

Yskösnäyte: Näytteet kerätään sellaisenaan tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen koeputkeen.

BAL-näyte: 2-3 ml BAL-nestettä tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen koeputkeen.

Nielutikkunäyte: Näytteenottotikkulla (mieluiten ns. Eswab-nukkatikku) hangataan nielun takaseinää ja molempia nielurisoja. Tikku katkaistaan kuljetusnestettä sisältävään näyteputkeen.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia, jääkaapissa 3 vuorokautta. Lähetys kylmälähetyksenä.

Menetelmä

Multiplex-polymeraasiketjureaktio (multiplex-PCR).

Menetelmä tunnistaa seuraavien 7 bakteerin nukleiinihappoa:

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae

Tulkinta

Positiivinen tulos kertoo, että kyseisen bakeerin (tai bakteerien) nukleiinihappoa on osoitettavissa näytteestä.

Lapsilla (5-vuotiaat tai alle) S. pneumoniaen ja H. influenzaen nielukantajuus on yleistä. Tuloksen kliinistä merkitystä on arvioitava suhteessa potilaan kliinisiin oireisiin.

Virhelähteet

Mikäli näyte on niukka, ei negatiivinen tulos poissulje infektiota.

Tekotiheys

2 x viikossa, epidemia-aikoina päivittäin

Vastausaika (arkipäivää)

4-5

Tekopaikka

Fimlab

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 16.02.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024