Bakteeri, viljely 1 (anaerobi- ja aerobiviljely, syvämärkä)

Pu-BaktVi1          KL 3491

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatiot

Infektion etiologian selvittely, kun on otettava huomioon sekä aerobisten että anaerobisten bakteerien osuus. Tavallisimpia tällaisia ovat leikkaushaavat ja muut syvät haavat, krooniset infektiot ja abskessit, Nestemäisistä näytteistä on hyvä tehdä myös värjäys (-BaktVr, KL 1159), joka helpottaa ja nopeuttaa viljelyvastausta.

Näyte

Lähetetiedoista tulee ilmetä, onko näyte otettu steriilisti punktoimalla vai onko kontaminoitumisen mahdollisuus (esim. ihon normaalimikrobistolla) olemassa. Lähetetietojen tulee sisältää näytetyyppi ja näytteenottokohta mahdollisimman tarkasti, kliiniset tiedot, haavan syntytapa sekä bakteerilääkitys.
Syvämärkänäytteet otetaan pääsääntöisesti punktoimalla. Tällaisia näytteenottokohtia ovat poskiontelo, abskessi, vatsaontelo, fisteli, Bartholinin rauhanen, pleuraontelo ja nivelneste. Näytteenotossa tulee noudattaa hyvää aseptiikkaa. Pistoskohta ympäristöineen puhdistetaan desinfioivalla aineella (80 % etanoli). Punktoitu näyte siirretään kuljetusampullaan desinfioivalla aineella puhdistetun kumikorkin läpi geelin päälle. Ampullaan siirtoa varten neula vaihdetaan. Vaihtoehtona anaerobiampulalle on nestemäisen kuljetusputken (kuten eSwab) käyttö tai tavallinen kuljetusgeeliputki. Jälkimmäiseen näyte ruiskutetaan geelin alle. Mikäli punktointi ei ole mahdollista tai saanto on vähäinen, märkänäyte otetaan dacrontikkuun imeyttämällä.
Haavanäyte: Näyte otetaan syvältä, ei arpeutuvasta leesiosta. Märkä sekä mahdollinen nekroottinen kudos poistetaan ja haava-alue puhdistetaan huolella fysiologisella keittosuolaliuoksella. Näyte otetaan dacrontikulla hankaamalla haavan pohjasta. Näytetikku työnnetään kuljetusputkeen. Mikäli mahdollista, otetaan myös haavanäytteet punktoimalla. Tuoreiden puremahaavojen viljely ei ole hyödyllistä. Viljely kannattaa ottaa vain, jos puremahaavat tulehtuvat.
Välikorva: Kroonisista tulehduksista näyte otetaan tärykalvopiston yhteydessä imulla imukärkeen tai ruiskuun. Akuuteissa infektioissa riittää aerobiviljely (Pu-BaktVi2, KL 3492)

Säilytys ja lähetys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 1 - 2 vrk. Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Aerobinen ja anaerobinen bakteeriviljely näytteen laadun mukaan valituille elatusaineille. Rikastusviljely nestemäiseen elatusaineeseen (n. 1 viikko)

Tekotiheys

Viljellään arkipäivisin ma-la. Rikastusviljely (kasvatusaika 1 viikko) saattaa tuottaa lisälöydöksen, joka ilmoitetaan lisävastauksella. Lisävastukset myös soitetaan.

Vastausaika (vrk)

2

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa. Selvästi tärkeät ja hoidon tarkennuksen kannalta merkittävät löydökset pyritään vastaamaan alustavasti.

Tulkinta

Mahdolliset patogeeniset bakteerit nimetään antibioottiherkkyyksineen.

Virhelähteet

Kontaminaatio normaaliflooralla. Liian pitkä viive näytteenotosta viljelyyn ja näytteen sälytys huoneenlämmössä. Osa anaerobeista on erittäin herkkiä näytteen hapettumiselle. Mikrobilääkitys.

Tiedustelut

sairaalamikrobiologi Minna Ervola
etunimi.sukunimi@synlab.fi

sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
etunimi.sukunimi@synlab.fi
Päivitetty: 26.11.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021