Klomipramiini

S -Klopi     KL 3500

Osatutkimukset

S -Norklom     KL 3986
S -KloNorS     ATK 10464   (Klomipramiinin ja norklomipramiinin yhteenlaskettu pitoisuus)

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Klomipramiinihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0.5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 5

Viitearvot

S -Klopi:ei viitearvoja käytettävissä
S -Norklom:ei viitearvoja käytettävissä
S -KloNorS:    748 - 1463 nmol/l
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1463 nmol/l (yli 450 ng/ml).

Yksikkömuunnoskertoimet:
S -Klopi: nmol/l = µg/l x 3.18
S -Norklom: nmol/l = µg/l x 3.32

Tulkinta

Klomipramiini on trisyklinen masennuslääke, jota käytetään myös pelkotilojen ja paniikkihäiriöiden hoitoon.
Suun kautta annettuna klomipramiinin biologinen hyötyosuus vaihtelee 36-62 %:n välillä. Klomipramiinin jakautumistilavuus vaihtelee välillä 9-25 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 98 %:sti. Klomipramiinin metaboliitti, norklomipramiini, on farmakologisesti aktiivinen. Sen pitoisuudet ovat 40-85 % korkeammat kuin kanta-aineen. Klomipramiinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 21 tuntia ja norklomipramiinin 36 tuntia. Kerta-annoksen jälkeen klomipramiinista 2/3 erittyy virtsaan konjugaatteina, 2 % muuttumattomana.
Klomipramiini ja alpratsolaami voivat lisätä toistensa pitoisuuksia seerumissa.
Metaboliatasolla CYP450 entsyymien estäjät ja indusoijat voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia.

Kirjallisuus

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51: 9-62.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 21.07.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024