Klomipramiini

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

S -Klopi     KL 3500

Osatutkimukset

S -Norklom     KL 3986

Indikaatio

Klomipramiinihoidon seuranta.
Klomipramiini on trisyklinen masennuslääke, jota käytetään myös pelkotilojen ja paniikkihäiriöiden hoitoon.
Suun kautta annettuna klomipramiinin biologinen hyötyosuus vaihtelee 36-62 %:n välillä. Klomipramiinin jakautumistilavuus vaihtelee välillä 9-25 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 98 %:sti. Klomipramiinin metaboliitti, norklomipramiini, on farmakologisesti aktiivinen. Sen pitoisuudet ovat 40-85 % korkeammat kuin kanta-aineen. Klomipramiinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 21 tuntia ja norklomipramiinin 36 tuntia. Kerta-annoksen jälkeen klomipramiinista 2/3 erittyy virtsaan konjugaatteina, 2 % muuttumattomana.
Klomipramiini ja alpratsolaami voivat lisätä toistensa pitoisuuksia seerumissa.
Metaboliatasolla CYP450 entsyymien estäjät ja indusoijat voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia.

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 5

Tulkinta

Klomipramiinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Selvää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.
Depression hoidossa tavanomainen 75 mg:n vuorokausiannos tuottaa klomipramiinin vakaan tilan pitoisuuden 60-550 nmol/l (20-175 µg/l). Terapeuttisella alueella klomipramiinin ja sen metaboliitin, norklomipramiinin, yhteenlasketun pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 300-1000 nmol/l (100-300 µg/l). Paniikkihäiriöissä riittävät yleensä pienemmät pitoisuudet. Toksisia vaikutuksia esiintyy pitoisuuksilla yli 2400 nmol/l (750 µg/l).

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

DeVane CL. Monitoring cyclic antidepressants. Clin Lab Med 1987;7:551-66.
Reynolds JEF, toim. Martindale: The extra pharmacopoeia. 30. painos. Lontoo: The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, 1996.
Päivitetty: 05.11.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019