Mianseriini

S -Mians KL 2349

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Mianseriinihoidon seuranta. Mianseriini on tetrasyklinen masennuslääke, jota käytetään erityyppisten depressioiden ja niihin liittyvän unettomuuden hoitoon.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml (0,5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Säilytys jääkaapissa 2-3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen, LC-MS/MS

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Terapeuttinen alue 15-70 µg/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 140 µg/l

Tulkinta

Mianseriinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. 
Mianseriinin biologinen hyötyosuus suun kautta annettuna on ensikierron metaboliasta johtuen vain 20-30 % huolimatta hyvästä imeytymisestä. Huippupitoisuudet saavutetaan 3 tunnissa. Valkuaiseen sitoutumisaste on noin 95 %. Mianseriinin jakautumistilavuus on 15-30 l/kg. Mianseriinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10-20 tuntia, mutta se voi vanhuksilla pidentyä jopa 40 tuntiin. Samoin se myös kasvaa maksan vajaatoiminnassa ja geneettisesti hitailla metaboloijilla (CYP2D6). Mianseriinin metaboliitti desmetyylimianseriini on farmakologisesti aktiivinen. Tämän entsyymin ja MAO:n estäjät samanaikaisesti käytettynä voivat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 02.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024