Primidoni

S -Primid          KL 2499

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Primidonihoidon seuranta.
Primidoni on laajakirjoinen, fenobarbitaalin sukuinen epilepsialääke.
Primidoni imeytyy suun kautta annettuna hyvin. Hyötyosuus on noin 90 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan noin 3 tunnissa. Primidoni sitoutuu plasman proteiineihin alle 30 %:sti. Jakautumistilavuus on keskimäärin 0.6 l/kg. Primidoni metaboloituu maksassa pääasiassa fenyylietyylimalonamidiksi ja fenobarbitaaliksi, jotka molemmat vaikuttavat antikonvulsiivisesti. Primidonin puoliintumisaika seerumissa on keskimäärin 6-8 tuntia, fenobarbitaalin 50-150 tuntia ja fenyylietyylimalonamidin 8-120 tuntia. Vakiintunut taso primidonin suhteen saavutetaan 2 vuorokaudessa, fenyylietyylimalonamidin suhteen 3-4 vuorokaudessa ja fenobarbitaalin suhteen 20 vuorokaudessa.
Primidonin metabolianopeuteen vaikuttavat monet lääkeaineet: esimerkiksi valproaatti hidastaa ja fenytoiini kiihdyttää sitä. Primidoni itse on voimakas entsyymi-induktori, joka pienentää useiden lääkeaineiden pitoisuuksia.

Näyteastia

Seerumiputki tai seerumigeeliputki

Näyte

1 ml seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on eroteltava geelin päältä erotteluputkeen sentrifugoinnin jälkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 2 viikkoa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

EMIT

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 5

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 23-46 µmol/l.
Toksisia oireita voi ilmetä pitoisuuksilla > 115 µmol/l.

Primidoni metaboloituu osittain fenobarbitaaliksi, joka on farmakologisesti aktiivinen. Jos primidonihoidon seurannassa halutaan selvittää fenobarbitaalin pitoisuus, tulee se tilata erillisenä tutkimuksena (S -Fenob, KL 1387).

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.


Päivitetty: 23.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024