Beeta-2-mikroglobuliini

S -B2Miglo       KL 1171
U -B2Miglo      KL 1172   
dU-B2Miglo   KL 3160
Li-B2Miglo     KL 1170   

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

S -B2Miglo: non-Hodgkin lymfooman ja myelooman hoidon seuranta, erilaisten tulehdustilojen aktiivisuuden arviointi, munuaisten vajaatoiminnan tai munuaisvaurioiden diagnostiikka.

U -B2Miglo
: tubulaarisen proteiiniurian diagnostiikka.

Näyte

Seeruminäyte
1 ml (minimi 0.7 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. 

Virtsanäyte
Kertanäyte, 5 ml virtsaa, lapset vähintään 1 ml. 
Virtsanäytteeksi suositellaan 2 - 3 tunnin näytettä (ei aamuvirtsaa tai kauan rakossa ollutta virtsaa). Virtsan pH on tarvittaessa säädettävä heti näytteenoton jälkeen 0.5 mol/l NaOH:lla siten, että pH on välillä 7.0 - 8.0.

Vuorokausikeräysnäyte
5 ml 24h keräysvirtsaa, lapset vähintään 1 ml. 
Virtsanäytteen pH säädetään 0.5 mol/l NaOH:lla alueelle 7.0 - 8.0. Näytteeksi 5 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa, keräysvirtsan tilavuus on ilmoitettava.

Selkäydinnestenäyte
1 ml selkäydin-nestettä, lapset vähintään 0.5 ml tehdaspuhtaaseen muoviputkeen.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 2 - 3 vrk (likvor 1 - 2 vrk) jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä

S -B2MigloTurbidimetria
U / dU / Li -B2Miglo  Nefelometria

Tekotiheys

S -B2Miglo Tehdään 4 x vko
U / dU / Li -B2Miglo  Tehdään 2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

S -B2Miglo3 - 4
U / dU / Li -B2Miglo  5 - 7

Viitearvot

S -B2Miglo 0.8 - 2.2 mg/l
U -B2Miglo     alle 0.25 mg/l
dU-B2Miglo   alle 0.25 mg/l
Li-B2Miglo       lausunto

Tulkinta

Non-Hodgkin lymfoomassa ja myeloomassa S -B2Miglo -pitoisuus heijastaa taudin aktiivisuutta. Pitoisuudet nousevat myös tulehdussairauksissa ja autoimmunotaudeissa, mikä on tulkinnan yhteydessä otettava huomioon. Munuaispotilaalla suuri S -B2Miglo -pitoisuus viittaa munuaisten vajaatoimintaan. Taso korreloituu uremian asteeseen ja kreatiinin tasoon. Lievässä munuaisinsuffisienssissa seerumin B2Miglo-määritys kuvastaa jopa tarkemmin glomerulusten suodatusnopeutta kuin seerumin kreatiniini. B2Miglo on hyödyllinen HIV-infektion seurannassa ja nousevat arvot viittavat huonoon ennusteeseen.

U -B2Miglo -pitoisuus lisääntyy proksimaalisten tubulusvaurioiden yhteydessä. Määritys on herkkä tubulaarisen proteinurian osoittamiseksi esim. metabolisten munuaisvikojen sekä raskasmetallimyrkytysten yhteydessä. Eritys virtsaan lisääntyy myös, kun seerumin B2Miglo-pitoisuus on kohonnut yli arvon 6 mg/l. U -B2Miglo -pitoisuudet, jotka ovat yli 1000 µg/l, ovat selvästi patologisia, mutta tätä matalammatkin viitearvot ylittävät pitoisuudet ovat jo epäilyttäviä.

Li -B2Miglo -pitoisuus saattaa olla koholla maligniteeteissa, joihon liittyy meningeaalista metastasointia. Leukemioiden ja lymfoomien yhteydessä tasot nousevat selvimmin. Keskushermoston tulehdustila, kuten HIV, voi myös nostaa pitoisuutta, mutta löydös ei ole spesifinen. Intratekaalisen kemoterapian ja sädehoito voivat nostaa pitoisuutta.

Likvorin beeta-2-mikroglobuliinista n. 99 % on intratekaalista alkuperää. Li -B2Miglo -pitoisuus voi olla koholla maligniteeteissa liittyneenä meningeaaliseen metastasointiin. Selvimpiä nousuja tavataan leukemioiden ja lymfoomien yhteydessä. Pitoisuus voi olla koholla myös keskushermoston inflammaatioissa (mm. HIV), mutta löydös on epäspesifinen. Myös intratekaalinen kemoterapia tai säteilytys voi nostaa pitoisuutta.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 23.11.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019