Tobramysiini

S -TOB     KL 2744

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Tobramysiinihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki

Näyte

1 ml seerumia (lapset minimimäärä 0,2 ml). Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1 - 15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta.

Säilytys ja lähetys

Säilytys korkeintaan viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

PETINIA

Tekotiheys

ma - pe

Vastausaika (arkipäivää)

2

Tulkinta

Hoitoalue: Minimipitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa (alle mittausalarajan 0.3 mg/l). 3 annosta vuorokaudessa, alle 2 mg/l. Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus on mitattavissa annosteltaessa tobramysiiniä kerran vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus ylittää 2 mg/l kolmasti vuorokaudessa annosteltaessa. Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran viikossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan tobramysiinin annosväliä tai pienennetään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista, mikäli estimoitu glomerulussuodatusnopeus (Pt-GFRe) laskee viitealueen alapuolelle.

Huippupitoisuus: Huippupitoisuudelle ei löydy kirjallisuudesta vakiintunutta tavoitetasoa. Annosteltaessa tobramysiiniä kerran vuorokaudessa huippupitoisuudet ovat olleet luokkaa 20-30 mg/l ja kolme kertaa vuorokaudessa annosteltaessa luokkaa 5-12 mg/l. Huippupitoisuus/MIC -suhde 8-10 on liitetty parempaan mikrobiologiseen tehoon. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Tobramysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on nuorilla, terveillä henkilöillä 2 - 3 tuntia. Vanhuksilla ja munuaisten toiminnan heikentyessä puoliintumisaika voi pidentyä jopa 15 tuntiin.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Pitkäaikainen suuriannoksinen hoito, yhteiskäyttö muiden toksisten aineiden kanssa, munuaisten vajaatoiminta sekä elimistön kuivuminen lisäävät haittavaikutusriskiä (munuais- ja sisäkorvatoksisuus). Parkinsonin tautia tai myastenia gravista sairastavilla potilailla tobramysiini voi estää hermolihasfunktiota kuraren tavoin.

Tekopaikka

HUSLAB
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024