Likvorin albumiinin suhde seerumin albumiiniin

Li-/S-Albs      ATK 21335

Osatutkimukset

Li-Alb  KL 1027 ja  S -Alb  KL1028

Alihankinta

Indikaatiot

Veri-aivoesteen läpäisevyyden tutkiminen.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

1.0 ml selkäydinnestettä. Mukaan tarvitaan samanaikaisesti otettu seeruminäyte (1 ml).

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte on pakastettava. Seeruminäyte ja likvornäyte tulee ottaa samalla kertaa tai ainakin samana päivänä. Punktioartefaktan vuoksi verisiä likvornäytteitä ei tule käyttää.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen (Li-Alb) ja bromkresolipurppura (S-Alb).     

Tekotiheys

ma - pe

Vastausaika (arkipäivää)

2 - 3

Viitearvot

1 v  - 15 v      alle 5         mg/g     
16 v  - 45 valle 6.8 mg/g  
46 v  - alle 10.2 mg/g  

Tulkinta

Samanaikaisesti otettujen likvorin ja seerumin albumiinipitoisuuksien suhde kuvaa hyvin veri-aivoesteen läpäisevyyttä (permeabiliteettia), koska likvorin albumiini on kokonaan peräisin plasmasta. Albumiinia ei tuoteta eikä se metaboloidu intratekaalisesti. Albumiinisuhde kuvaa permeabiliteettia spesifisemmin kuin likvorin proteiinipitoisuus.

Permeabiliteetti voi lisääntyä aivopaineen nousun johdosta (esim. kasvain), aivoalueen verenvuodoissa, traumaattisissa aivovaurioissa tai infektioissa, selvimmin bakteeriperäisessä meningiitissä. Guillain-Barren taudissa albumiinisuhde on yleensä selvästi koholla, mutta likvorin solulöydös on normaali toisin kuin meningiitti-tyyppisissä tiloissa. Suhde on korkea myös likvorin virtausesteen johdosta (esim. spinaalituumori). Tilapäinen albumiinisuhteen nousu voi esiintyä mm. status epilepticuksessa. Inflammatioissa voi esiintyä lieviä nousuja. MS-taudissa suhde on kuitenkin normaali.

Vastasyntyneillä veri-aivoesteen läpäisevyys on suurempi kuin aikuisilla, viiteyläraja on 25 mg/g (keskosilla vielä korkeampi). Kuukauden ikäisellä viiteyläraja on 15 mg/g. Vanhemmille lapsille ominainen yläraja alle 5 mg/g saavutetaan 6 - 12 kk:n iässä. Aikuispotilaalla likvorin ja seerumin albumiinipitoisuuksien suhde (yksikkönä mg/g) alle 7-10 kuvastaa iästä riippuen intaktia veri- aivoestettä. Arvoilla 10 - 14 veriaivoesteen läpäisevyys on lisääntynyt lievästi, arvoilla 14 - 30 kohtalaisesti ja arvoilla 30 - 100 selvästi. Suhteen ylittäessä 100 veri-aivoeste on pettänyt.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 05.07.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024