Disopyramidi

S -Disop     KL 1258

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Disopyramidihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia (minimi 0,5 ml). Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS).

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 5

Viitearvot

Hoitoalue: 6 - 15 µmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 21 µmol/l.

Yksikkömuunnoskerroin: µmol/l = mg/l x 2.946

Tulkinta

Munuaisten vajaatoiminnassa disopyramidin eliminoituminen vähenee huomattavasti jo silloin, kun kreatiniinipuhdistuma laskee neljänneksen. Annostelussa otettava siis huomioon munuaisfunktio. Sydäninfarktin akuutissa vaiheessa plasmapitoisuudet muuttuvat jakaantumistilan muuttuessa. Sydämen vajaatoiminnassa eliminaatio hidastuu ja annostelussa on myös tämä otettava huomioon. Plasmaproteiineihin sitoutuminen on annoksesta riippuvaa ja saturoivaa.

Kirjallisuus

Pekka Raatikainen: Rytmihäiriölääkkeiden annostelu. Luku 41, sivut 655-676. Oppikirjassa Kardiologia. Päätoimittaja Juhani Airaksinen, toimittajat Katriina Aalto-Setälä, Juha Hartikainen, Heikki Huikuri, Mika Laine, Jyri Lommi, Pekka Raatikainen ja Antti Saraste. Kustannus Oy Duodecim, 3. uudistettu painos, 2016.

Christine L.H. Snozek, Gwendolyn A. McMillin, Thomas P. Moyer. Therapeutic Drugs and Their Management, Chapter 34, pages 1057-1108. Kirjassa Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Toimittaneet David E. Bruns, Norbert W. Tietz, Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood. Saunders, 5. painos, 2012.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 22.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024