M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä

B -TbIFNg     KL 6173

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) aiheuttamat kliiniset ja subkliiniset infektiot (TB), erityisesti vaikeasti diagnosoitavat ekstrapulmonaaliset muodot (luustopesäkkeet, lymfadeniitti, sekä latentin tuberkuloosi (LTBI) -infektion diagnostiikka), ja varo-toimena ennen infektioriskiä lisäävän hoidon aloitusta.

Näyteastia

VÄLINEET: Neljä erikoisputkea, QuantiFERON-TB Gold Plus: Nil = harmaa, TB1 Antigen = vihreä, TB2 Antigen = keltainen ja Mitogen = violetti. Putket voi tilata SYNLAB:sta  https://www2.synlab.fi/tarviketilaukset/

Näytteenotto, säilytys, käsittely ja lähetys

Kontaminaation välttämiseksi näytteet tulee ottaa yllä olevassa järjestyksessä (Nil, TB1, TB2, Mitogen). Antigeenit on kuivattu verinäyteputkien sisäseinälle, joten on ehdottoman tärkeää, että putkien sisältö sekoitetaan vereen huolellisesti. QFT-Plus-putket on siirrettävä inkubaattoriin 37 °C:een mahdollisimman pian.

Muut Li-hepariiniputkiin otettavat näytteet tulee ottaa ennen erikoisputkia

1. Verinäyteputkien säilytys 4 - 25 °C lämpötilassa. Mikäli näyteputket säilytetään viileässä, putkia tulee siirtää huoneenlämpöön (17 - 25 °C) temperoitumaan noin tuntia ennen näytteenottoa.

2. Merkitse putket asianmukaisesti.

Varmista, että jokainen putki (Nil, TB1, TB2 ja Mitogen) on tunnistettavissa putken omasta etiketistä.

3. Ota 1 ml verta suoraan kuhunkin QFT-Plus-verinäyteputkeen. 

Putken sivulla oleva musta merkki osoittaa sallitun 0,8 - 1,2 ml:n täyttömäärän. Jos verimäärä missä tahansa putkessa ei ole sallitun alueen sisäpuolella, on otettava uusi verinäyte.

4. Sekoita putkia välittömästi niiden täytön jälkeen kymmenen (10) kertaa riittävän voimakkaasti, jotta putken koko sisäpinta peittyy verellä. Siten putken seinämillä olevat antigeenit pääsevät liukenemaan vereen.

Liian voimakas sekoittaminen saattaa aiheuttaa geelin vaurioitumisen ja johtaa poikkeaviin tuloksiin.

5. Siirrä putket pystyasennossa inkubaattoriin 37 °C ± 1 °C:n lämpötilaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 16 tunnin kuluessa. Inkuboi putkia 16-24 tuntia.

Huom! Inkuboimattomia näytteitä ei pidä lähettää keskuslaboratorioon.

Jos putkia ei inkuboida välittömästi näytteenoton jälkeen, on ne sekoitettava uudelleen kääntämällä ne kymmenen (10) kertaa ylösalaisin juuri ennen inkubaatiota.

Inkubaattorissa ei tarvita hiilidioksidia (CO2) tai kostutusta.

Inkubaation jälkeen putkia voidaan säilyttää enintään kolme vuorokautta 4 - 27 °C:n lämpötilassa ennen sentrifugointia.

6. Erota plasma sentrifugoimalla putkia 15 minuutin ajan 2000 - 3000 x g voimalla. Geelitulppa erottelee solut plasmasta. Jos niin ei tapahdu, putket on sentrifugoitava uudelleen.

Esikäsiteltyjä näytteitä voidaan säilyttää enintään 28 vuorokautta 2 - 8 °C:n lämpötilassa. Jos säilytysaika on tätä pidempi, täytyy plasma siirtää tyhjään, steriiliin putkeen ja jä säilyttää pakastettuna alle -20 °C:n lämpötilassa.

Säilytys ja lähetys: 

Inkuboidut ja sentrifugoidut näytteet toimitetaan laboratorioon kylmälähetyksenä. Pakastetut plasmanäytteet pakastettuna.

Huom! Inkuboimattomia ja sentrifiugoimattomia näytteitä ei tule lähettää keskuslaboratorioon.


Menetelmä

Gammainterferoni, eritys. Entsyymi-immunomenetelmä (EIA).

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika

10

Viitearvot

alle 0.35 IU/ml

Tulkinta

Positiivinen (reaktiivinen)    0.50           IU/ml                          
Raja-arvoinen  0.35-0.50    IU/ml 
Negatiivinen (non-reaktiivinen)      < 0. 35   IU/ml 

Tekopaikka

SYNLAB Tallinna

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 28.06.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024