von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GPIb sitoutuminen)

P -vWF-Akt     KL 6334

Alihankinta

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely. von Willebrandin taudin diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava kahteen muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Säilytys ja lähetys

Eroteltu plasma säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Potilasnäytteen VWF sitoutuu lateksi-partikkelien pinnalle kiinnitettyyn verihiutaleen rekombinantti-GPIb-reseptoriproteiiniin aiheuttaen mitattavan agglutinaation.

Viitearvot

Kaikki, alkaen 18 v     50 - 190%

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

1 - 2

Tulkinta

Von Willebrand -tekijä (vWF) on tärkeä primaarihemostaasin ylläpitäjä. VWF pysäyttää trombosyytit verivirrasta spesifisten reseptorien välityksellä (glykoproteiinit Ib ja IIbIIIa) ja kiinnittää trombosyytit verisuonivaurion seurauksena paljastuneeseen kollageeniin. VWF toimii myös FVIII-kantajaproteiinina ja suojaa sitä inaktivaatiolta.

Von Willebrandin taudissa vWF:n määrä ja/tai aktiivisuus on alentunut, mikä johtaa vuototaipumukseen.

Tekopaikka

HUSLAB

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 24.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024