Karbamatsepiini

S -Karba  KL 2027

Osatutkimus

S -Karbae KL 3203

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatiot

Karbamatsepiinihoidon seuranta epilepsiassa.

Karbamatsepiini on epilepsialääke, jota käytetään myös maniassa, alkoholistien katkaisuhoidossa ja trigeminusneuralgiassa. Karbamatsepiinin epoksidimetaboliitti, karbamatsepiini-10,11-epoksidi, on farmakologisesti aktiivinen.

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan epilepsian rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 4 vrk jääkaapissa (2-8°C). Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C).

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4

Viitearvot

S -Karba: Hoitoalue 17 - 51 umol/l. Toksisia oireita voi esiintyä pitoisuuksilla yli 85 umol/l, joskus jopa pienemmilläkin pitoisuuksilla.

S -Karbae: Pitoisuus noin 12 % karbamatsepiiniista jos ei muita lääkityksiä, muilla lääkityksillä 20 %

Tulkinta

Sekä karbamatsepiinin että karbamatsepiini-10,11-epoksidin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksissa.

Muiden hoitoindikaatioiden yhteydessä pitoisuusmäärityksiä voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa karbamatsepiinin mahdollisia sivuvaikutuksia ja potilaan hoitomyöntyvyyttä. Lääkitystä käytetään myös maniassa, alkoholistien katkaisuhoidossa ja trigeminusneuralgiassa. Karbamatsepiinin epoksidimetaboliitti, karbamatsepiini-10,11-epoksidi, on farmakologisesti aktiivinen, jota voidaan käyttää joissakin erityistapauksissa.

Karbamatsepiini imeytyy tableteista hitaasti ja vaihtelevasti. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 4 - 8 tunnissa, mikstuuraa käytettäessä 0.5 - 3 tunnissa. Liika-annostuksissa huippupitoisuudet tulevat paljon hitaammin. Hyötyosuus on 70 - 100 %. Karbamatsepiinista 70 - 80 % sitoutuu plasman proteiineihin Sen jakautumistilavuus vaihtelee välillä 0.8 - 1.9 l / kg. Karbamatsepiini metaboloituu maksassa kokonaan. Metaboliiteista, 10,11-epoksidi, on antikonvulsiivinen. Siitä sitoutuu plasman proteiineihin noin 50 %. Karbamatsepiinin puoliintumisaika hoidon alussa on keskimäärin 36 tuntia, mutta lyhenee jatkuvassa käytössä entsyymi-induktion seurauksena 16 - 24 tuntiin. Karbamatsepiiniepoksidin puoliintumisaika on silloin 5 - 8 tuntia. Vakiintunut taso saavutetaan 2 - 6 vuorokaudessa.

Fenobarbitaali, fenytoiini ja muut entsyymi-induktorit lisäävät karbamatsepiinin metaboliaa ja pienentävät sen pitoisuuksia. Fenytoiini ei vaikuta karbamatsepiiniepoksidin metaboliaan. Samanaikaisen valproaattilääkityksen yhteydessä seerumin karbamatsepiiniepoksidipitoisuudet suurenevat karbamatsepiinipitoisuuksien pysyessä ennallaan. Näin ollen erikoistapauksissa karbamatsepiiniepoksidin seerumipitoisuuden seurannasta voi olla hyötyä.
Karbamatsepiini on voimakas lääkeainemetabolian induktori ja aiheuttaa siksi yhteisvaikutuksia.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51:9-62.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 15.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024