Candida, viljely

  -CandVi          KL 1628

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Hiivainfektion epäily, esim. hiivavaginiitti, suun tai nielun kandidiaasi  (sammas).

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki, esim. Amies

Näyte

Näyte otetaan kuljetusputkeen. Näytteen laatu merkitään lähetteeseen. Mikäli ihoinfektion aiheuttajaksi epäillään hiivaa, puhdistetaan ihoalue ennen näytteenottoa vedellä ilman desinfiointia.

Näytteen säilytys

Jääkaappilämpötilassa 2 vrk, mikäli sitä ei saada kuljetettua viljelyyn samana päivänä.

Näytteen lähetys

Lähetys ympäristölämpötilassa tai kylmäkuljetuksena. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään.

Menetelmä

Viljely kromogeeniselle yleiselatusaineelle ja hiivakasvun määrän arviointi semikvantitatiivisesti.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2

Tulkinta

Määrä arvioidaan semikvantitatiivisesti asteikolla niukka (+), kohtalainen (++) tai runsas kasvu (+++). Runsas hiivalöydös on todennäköisesti merkitsevä. Lajitasolla vastataan Candida albicans.
Mikäli esimerkiksi huonon hoitovasteen vuoksi epäillään aiheuttajaksi muuta hiivalajia kuin Candida albicansia, saattaa sieniviljelypyyntö olla aiheellinen (Sieni, viljely, -SienVi, KL 2631).

Pyydettäessä näytteestä voidaan tehdä herkkyysmääritys (-SienHe, KL 4257). Tutkimus tehdään alihankintana.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 22.02.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024