Yersinia, viljely

F -YersVi          KL 2989

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu lähinnä yersinioosi- potilaan seurantaan. Jos potilaalla on ripuli tai reaktiivinen tauti, etiologiseksi selvittelyksi suositellaan tutkimista bakteeri, viljely 1 ulosteesta (F -BaktVi1).

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies)

Näyte

Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Tikku työnnetään kuljetusputkeen. Kuljetusputki laitetaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Lähetteeseen on merkittävä potilaan ammatti, kotipaikkakunta, mahdollinen ulkomaanmatkakohde sekä  lähettävän tahon puhelinnumero.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely rikastusputkessa ja erikoiselatusaineella. Rikastusputkia kasvatetaan 1 viikko. Joskus, tosin erittäin harvoin, yersinia kasvaa vasta rikastusviljelystä. Mahdollisesta rikastuksen jälkeen havaitusta löydöksestä annetaan lisävastaus.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2

Jatkotutkimukset pidentävät tutkimuksen kestoa. Rikastusviljely valmistuu kahdessa viikossa.


Tulkinta

Yersinia enterocolitica 3 ja 9 sekä Y. pseudotuberculosis Ia ja III ovat yersiniasuvun tavallisimmat patogeenit.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 27.09.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024